Just in

Όλα τα νέα
Imerodromos logo
 

Υπερεφημέρευση γιατρών: Ο διοικητής της 1ης ΥΠΕ διαστρεβλώνει άρθρο της eksegersi.gr και υπερασπίζεται την παρανομία

Εδώ και τώρα επανασχεδιασμός των εφημεριών και μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ – από eksegersi.gr

Εγγραφό του, με ημερομηνία 10 Αυγούστου, που απευθύνεται στον υφυπουργό Υγείας Μ. Θεμιστοκλέους και σε υπηρεσιακούς παράγοντες, μας κοινοποίησε ο διοικητής της 1ης ΥΠΕ Π. Στάθης. Το έγγραφο είναι σε απάντηση του άρθρου της eksegersi.gr με τίτλο: Η υπερεφημέρευση τσακίζει τους γιατρούς και δημιουργεί κινδύνους για τους ασθενείς, που δημοσιεύτηκε στις 7 Ιούλη του 2023.

Ο Π. Στάθης ισχυρίζεται ότι είναι νόμιμη η απασχόληση των γιατρών μέχρι 60 ώρες την εβδομάδα, συνυπολογίζοντας και τις εφημερίες τους, και διαστρεβλώνει το άρθρο μας, στο οποίο αποδεικνύουμε ότι το όριο απασχόλησης των γιατρών του ΕΣΥ, μαζί με τις εφημερίες, είναι 48 ώρες την εβδομάδα (στο τέλος παραθέτουμε το έγγραφο Στάθη).

Σημειώνουμε πως ο διοικητής της 1ης ΥΠΕ, έστειλε το συγκεκριμένο έγγραφο στον υφυπουργό Υγείας μόλις δύο μέρες μετά από τη δημοσίευση του άρθρου μας, προσπαθώντας να διαστρεβλώσει το περιεχόμενό του και και να ισχυριστεί -εμμέσως πλην σαφώς- ότι λέμε ψέματα, προκειμένου να νομιμοποιήσει την απόφαση της Διοίκησης του Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» που υποχρέωνε τους αναισθησιολόγους να υπερεφημερεύουν.

Γράφει ο διοικητής της 1ης ΥΠΕ: «Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το απόλυτο όριο των 60 ωρών εργασίας την βδομάδα, συμπεριλαμβανομένων των εφημεριών» (η έμφαση δική μας).

Τι γράψαμε εμείς; Συστήνουμε να διαβαστεί ολόκληρο το άρθρο μας, αλλά εδώ θα θα παραθέσουμε μόνο ένα απόσπασμα:

«Με τόσες πολλές εφημερίες οι οκτώ αναισθησιολόγοι οδηγούνται σε εφταήμερη εβδομαδιαία απασχόληση που ξεπερνάει κατά πολύ τις 48 ώρες που προβλέπονται από την ευρωπαϊκή οδηγία 88/2003. Η Ελλάδα έχει καταδικαστεί το 2015 από το Δικαστήριο της ΕΕ (ένατο τμήμα) για την παραβίαση της απασχόλησης και άλλα. Αναφερόμαστε στην υπόθεση C-180-23-12-2015 (την παραθέτουμε στο τέλος). Ομως, παρά την καταδίκη, το ελληνικό κράτος συνεχίζει ατιμώρητα την παραβίαση της οδηγίας 88/2003, γιατί Κομισάριοι και Δικαστήριο δεν ελέγχουν αν τηρούνται οι οδηγίες και οι αποφάσεις τους».

Στο συγκεκριμένο άρθρο παραθέσαμε ολόκληρη την καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ένατο τμήμα). Ο διοικητής της 1ης ΥΠΕ την αποσιώπησε και συνάμα την αγνόησε. Σκόπιμα, προφανώς, γιατί η Ελλάδα καταδικάστηκε, επειδή οι γιατροί υποχρεώνονταν (και εξακολουθούν να υποχρεώνονται απ’ όλες στις κυβερνήσεις) να εργάζονται σημαντικά περισσότερο από 48 ώρες την βδομάδα των 7 ημερών. Παραθέτουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την απόφαση του ΔΕΕ (η έμφαση δική μας):

«Για τους λόγους αυτούς, το Δικαστήριο αποφασίζει:
1) Η Ελληνική Δημοκρατία, παραλείποντας να εφαρμόσει εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας μη υπερβαίνουσα, κατά μέσο όρο, τις 48 ώρες και παραλείποντας να διασφαλίσει ελάχιστο ημερήσιο χρόνο αναπαύσεως ή ισοδύναμη περίοδο αντισταθμιστικής αναπαύσεως που να διαδέχεται άμεσα τον χρόνο εργασίας τον οποίο η περίοδος αυτή θεωρείται ότι αντισταθμίζει, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 3 και 6 της οδηγίας 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας».

Η απόφαση δημοσιεύτηκε στις 24 Δεκέμβρη του 2015. Η τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ άφησε να περάσουν περίπου δύο χρόνια για να συζητήσει πάνω στην απόφαση και να υποχρεωθεί να ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο την οδηγία 88 του 2003 της ΕΕ. Ο νόμος 4498/2017 συζητήθηκε στις 9 Νοέμβρη και δημοσιεύτηκε στις 16 Νοέμβρη του 2017 (ΦΕΚ 172Α).

Με το άρθρο 3 του νόμου 4498/2017 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ δεν εφάρμοσε την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ για 48ωρη εβδομαδιαία απασχόληση γιατρών μαζί με τις εφημερίες, προφανώς για να μην αναγκαστεί να κάνει μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Αυτό που έκανε ήταν να εισαγαγάγει μεταβατική διάταξη τριών χρόνων για την απασχόληση των γιατρών μέχρι 60 ώρες την βδομάδα, με την προϋπόθεση ότι θα συναινούν οι γιατροί. Ιδού το άρθρο 3 του νόμου 4498/2017 (η έμφαση δική μας):

 

 Αρθρο 3

Ωράριο και διάρκεια εργασίας
(άρθρα 6, 7, 16 και 22 παρ. 1 της Οδηγίας 2003/88/ΕΚ)

 

1.– Το τακτικό ωράριο των νοσοκομειακών ιατρών είναι επτάωρο, συνεχές, πρωινό και πενθήμερο από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8:00 έως 15:00.

2.– Το τακτικό ωράριο των ιατρών των υπηρετούντων στις μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είναι επτάωρο και πενθήμερο από Δευτέρα έως Παρασκευή και καθορίζεται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4, τις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 5, την παρ. 3 του άρθρου 8 και την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4486/2017 (Α΄ 115).

3.– Η εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας των ιατρών της παρ. 1 του άρθρου 1 δεν μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) ώρες εργασίας με περίοδο αναφοράς (μέσο όρο) τους τέσσερις (4) μήνες, συμπεριλαμβανομένων των εφημεριών. Στον υπολογισμό του μέσου όρου δεν προσμετρώνται ή παραμένουν ουδέτερες η ετήσια άδεια και οι άδειες ασθενείας.

4.–α) Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το απόλυτο όριο των εξήντα (60) ωρών εργασίας την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων των εφημεριών.

Τηρουμένων των γενικών αρχών προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των ιατρών, η υπέρβαση του 48ωρου γίνεται για την κάλυψη των αναγκών σε εφημερίες των νοσοκομείων ή μονάδων Π.Φ.Υ., εφόσον: 

αα) ο ιατρός συναινεί για την παροχή της εργασίας αυτής και

ββ) ο ιατρός δεν υφίσταται καμία επίπτωση, αν δεν δεχτεί να εκτελέσει την εργασία αυτή. Η συναίνεση του ιατρού είναι ειδική, δίδεται εγγράφως, φέρει ακριβή ημερομηνία και υπογραφή, φυλάσσεται στο φάκελό του και μπορεί να ανακαλείται ελεύθερα.

β) Ο Διοικητής του νοσοκομείου, καθώς και ο Διοικητής της Υ.ΠΕ. για τις μονάδες Π.Φ.Υ. υποχρεούνται να τηρούν και ενημερώνουν αρχείο για όλους τους ειδικευμένους και ειδικευόμενους ιατρούς, που παρέχουν εργασία καθ’ υπέρβαση του 48ωρου. Το αρχείο είναι στη διάθεση του Υπουργού Υγείας, ο οποίος μπορεί να απαγορεύει ή περιορίζει τη δυνατότητα υπέρβασης της ανώτατης εβδομαδιαίας διάρκειας εργασίας, για λόγους ασφάλειας και υγείας των ιατρών. Το νοσοκομείο και η Δ.Υ.ΠΕ. υποχρεούνται να παρέχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τη συναίνεση ή την άρση της συναίνεσης των ιατρών. 

γ) Η υπέρβαση του 48ωρου τίθεται για μια τριετία από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων προσλήψεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. για την εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων και μονάδων Π.Φ.Υ. του Ε.Σ.Υ..

5.– Η ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τεσσάρων (4) εβδομάδων.

Μερικές παρατηρήσεις για το άρθρο 3:

Πρώτο, με την παράγραφο 4 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ αγνόησε την καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ, που προβλέπει ως ανώτατο όριο εβδομαδιαίας απασχόλησης τις 48 ώρες.

Δεύτερο, αγνόησε τις προϋποθέσεις που εισήγαγε η ίδια με την παράγραφο 4. Υποχρέωνε τους γιατρούς να εργάζονται και παραπάνω από 60 ώρες την εβδομάδα.

Τρίτο, μετά τις 16 Νοέμβρη του 2020 και μέχρι σήμερα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει να υποχρεώνει τους γιατρούς να δουλεύουν όχι μόνο μέχρι 60 ώρες την εβδομάδα, αλλά και περισσότερες! Και όχι μόνον αυτό. Αγνοεί τις διαμαρτυρίες των αναισθησιολόγων που κραυγάζουν, επειδή αυτή η εξουθενωτική απασχόληση θέτει σε κίνδυνο τη δική τους υγεία, αλλά και την ασφάλεια της υγείας και της ζωής των ασθενών.

Ο διοικητής της 1ης ΥΠΕ Π. Στάθης ισχυρίζεται ότι είναι νόμιμη η απασχόληση των γιατρών μέχρι 60 ώρες την βδομάδα. Παραβιάζει εν ψυχρώ την οδηγία 88 του 2003 και αγνοεί την καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ. Παραβιάζει, όμως, και το άρθρο 3 του νόμου 4498/2017, που ίσχυε μέχρι τις 16 Νοέμβρη του 2020.

Ο Π. Στάθης όφειλε να δηλώσει ότι είναι απόλυτα σωστό το άρθρο του ΚΟΝΤΡΑ-eksegersi.gr. Αυτό βέβαια είναι… too much για στέλεχος της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Σε κάθε περίπτωση, όμως, οφείλει να αποσύρει αυτό το έγγραφο, να καταργήσει την υπερεφημέρευση των γιατρών, να επανασχεδιάσει μαζί με τον υπουργό Υγείας τον αριθμό των εφημεριών, όχι μόνο των αναισθησιολόγων αλλά όλων των γιατρών σε όλα τα νοσοκομεία της 1ης ΥΠΕ. 

H κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει άμεσα σε μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών στο ΕΣΥ. Γιατί, για παράδειγμα, ακόμη και με τις 4 ενεργές και δύο μεικτές εφημερίες παραβιάζεται η οδηγία 88 του 2003, που βάζει ως πλαφόν τις 48 ώρες την βδομάδα, και αγνοείται επιδεκτικά η καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ.

ΥΓ. Το άρθρο 3 του Ν. 4498/2017, εκτός από τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, το ψήφισαν και η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και το αλήστου μνήμης Ποτάμι. Προς επιβεβαίωση παραθέτουμε το σχετικό χωρίο από τα πρακτικά της Ολομέλειας της Βουλής της 9ης Νοέμβρη του 2017:

Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΣΗΣ: Ναι.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Ναι.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Όχι.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):

Οχι.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Παρών.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεμένος): Συνεπώς το άρθρο 3

έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία

 

Το έγγραφο του διοικητή της 1ης ΥΠΕ

 

1YPE_yperefimerefsi_compressed

 

Από eksegersi.gr

 

 

 

 

Σχετικά θέματα

Απόψεις