Just in

Όλα τα νέα
Imerodromos logo
 

Τροπολογία του ΚΚΕ για αναγνώριση και κατοχύρωση δικαιωμάτων των καλλιτεχνών

Τροπολογία του ΚΚΕ για την αναγνώριση και κατοχύρωση δικαιωμάτων των καλλιτεχνών κατατέθηκε στη Βουλή στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που..

Τροπολογία του ΚΚΕ για την αναγνώριση και κατοχύρωση δικαιωμάτων των καλλιτεχνών κατατέθηκε στη Βουλή στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που συζητείται την Τετάρτη στην ολομέλεια της Βουλής. 

Προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι «οι τίτλοι σπουδών που χορηγήθηκαν από Ανώτερες Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, εφόσον οι τίτλοι αυτοί αποκτήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1158/1981 (Α΄ 127), θεωρούνται ισότιμοι προς τους τίτλους σπουδών που χορηγούσαν έως τις 10.6.2003 τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, χωρίς αντιστοιχία προς υπάρχουσες κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα ειδικότητες των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».

 

Ολόκληρη η τροπολογία

 

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ”», εκσυγχρονισμός του δικαίου για τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημοσίας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις»

Θέμα: Αναγνώριση και κατοχύρωση δικαιωμάτων καλλιτεχνών.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εδώ και 80 μέρες, το σύνολο των καλλιτεχνικών σωματείων έχουν εκφράσει με κάθε τρόπο την αντίθεσή τους στο ΠΔ 85/2022 που υποβαθμίζει τις σπουδές των καλλιτεχνών και δημιουργεί μια σειρά από προβλήματα στα επαγγελματικά  τους δικαιώματα, ενώ ταυτόχρονα απαξιώνει τον κλάδο των παραστατικών τεχνών.  Έχουν αναδείξει τα αιτήματά τους με κάθε πρόσφορο μέσο, με δεκάδες διαδηλώσεις, απεργιακές κινητοποιήσεις, πολυπληθέστατες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, ακτιβιστικές  ενέργειες, παρεμβάσεις, συναντήσεις, αναγνώσεις κειμένων. Παράλληλα έχουν εκδοθεί εκατοντάδες ανακοινώσεις των σωματείων, των συλλόγων σπουδαστών, των καθηγητών, των συνελεύσεων των καταλήψεων, καθώς και ανακοινώσεις συμπαράστασης καθημερινά από όλη την Ελλάδα, την Ευρώπη αλλά και ολόκληρο τον Κόσμο. Επίσης, τεράστιας σημασίας κίνηση αξιοπρέπειας και συμπαράστασης στους αγώνες των Σπουδαστών και Σπουδαστριών, συνιστά η υποβολή από τους Καθηγητές των Ανωτέρων Δραματικών Σχολών του Εθνικού Θέατρου, του Κρατικού Θέατρου Βορείου Ελλάδος και του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας των παραιτήσεών τους. Τα αιτήματά τους τα έχουν αναπτύξει με τον πιο κατάλληλο τρόπο στις επαφές τους με τους Υπουργούς, Υφυπουργούς, Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων, τους Αρχηγούς των Πολιτικών Κομμάτων, την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά και κατά τη συνάντηση της 15ης Φεβρουαρίου στο Μέγαρο Μαξίμου με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Αυτό που ζητούν είναι η δίκαιη επαγγελματική αναγνώριση των πτυχίων τους και  αξιοπρεπή εκπαίδευση για εργασία. Ζητούν εντός των προβλέψεων του άρθρου 16 του Συντάγματος αναγνώριση μέσω υπαγωγής όλων των αποφοίτων καλλιτεχνικών σχολών και των εργαζομένων στην Τέχνη και τον Πολιτισμό στην κατηγορία Τ.Ε. (πλην αυτών που ήδη ανήκουν στην κατηγορία Π.Ε.), κάτι το οποίο γίνεται και έχει ήδη γίνει σε ανάλογες περιπτώσεις. Φυσικά τα αιτήματά τους για ίδρυση συστήματος δημόσιας και δωρεάν Ανώτατης Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, πανεπιστημιακού επιπέδου και συγκρότηση συστήματος δημόσιας και δωρεάν καλλιτεχνικής εκπαίδευσης παράλληλης με το σχολείο σε όλες τις βαθμίδες, καθώς επίσης και για ενίσχυση του σπουδαστικού σώματος με παροχές δωρεάν σίτισης, στέγασης και συγγραμμάτων παραμένουν ενεργά μαζί με όλο το πεδίο των διεκδικήσεών τους.

Σχετικά με το κρίσιμο ζήτημα της υποβάθμισης των τίτλων σπουδών τους, κατ` επέκταση και των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, προτείνουν:

Την απόδοση κατηγορίας Τ.Ε.,  για το καλλιτεχνικό προσωπικό καθώς και προσωπικό που ασκεί συναφές εκπαιδευτικό έργο, όπως, δάσκαλοι και καθηγητές μουσικής, φωνητικής  – τραγουδιού, υποκριτικής, θεάτρου, δραματικής τέχνης, κινηματογράφου,  χορού, χορευτικής ερμηνείας, χορογραφίας και υπεύθυνων θεατρικού παιχνιδιού ή άλλων καλλιτεχνικών εργαστηρίων του Δημοσίου, των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου όπως και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (με εξαίρεση τα Νομικά Πρόσωπα για τα οποία ισχύει ειδικότερη ισχύουσα ρύθμιση και τα Ν.Π.Ι.Δ του Ν. 2273/94), των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών, με την προϋπόθεση κατοχής του κατά περίπτωση παρεχομένου τίτλου ειδίκευσης εσωτερικού ή αντίστοιχου εξωτερικού, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Στα πλαίσια αυτά προτείνεται η πιο κάτω Τροπολογία

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ”», εκσυγχρονισμός του δικαίου για τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημοσίας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις», προστίθεται άρθρο ως ακολούθως:

Άρθρο

1. Η εφαρμογή της παραγράφου 8 του άρθρου 26 του Ν. 4325/15, επεκτείνεται στους αποφοίτους των σχολών ανωτέρας καλλιτεχνικής εκπαίδευσης που λειτουργούν βάσει του Ν. 1158/81, καθώς και στους κατόχους οποιουδήποτε πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, με αντίστοιχη καλλιτεχνική εμπειρία ή συναφές εκπαιδευτικό έργο τριών τουλάχιστον ετών.

2. Το αρ. 79 του Ν.4481/2017 τροποποιείται ως ακολούθως:

« Οι τίτλοι σπουδών που χορηγήθηκαν από Ανώτερες Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, εφόσον οι τίτλοι αυτοί αποκτήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1158/1981 (Α΄ 127), θεωρούνται ισότιμοι προς τους τίτλους σπουδών που χορηγούσαν έως τις 10.6.2003 τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, χωρίς αντιστοιχία προς υπάρχουσες κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα ειδικότητες των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».

3. Καταργείται κάθε διάταξη που προβλέπει δυνατότητα καθορισμού ειδικού μισθολογίου για το καλλιτεχνικό προσωπικό, με εξαίρεση τους φορείς που ισχύουν ήδη ευνοϊκότερες ρυθμίσεις (ΚΟΑ, ΚΟΘ, ΟΛΣ, ΝΠΙΔ Ν.2273/94).

Αθήνα, 14/03/2023

Σχετικά θέματα

Απόψεις