Κοινωνία

Συνεχίζεται με επιτυχία η απεργία των Δικαστικών Διερμηνέων

Με σημαντική συμμετοχή συνεχίζεται η απεργία  των Δικαστικών Διερμηνέων Αττικής, η οποία ξεκίνησε την Τετάρτη 10 Απρίλη.

Οι Δικαστικοί Διερμηνείς έχουν αποφασίσει την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους λόγω της πέρα από κάθε λογική καθυστέρησης των πληρωμών των οφειλόμενων ποσών, καθώς και του στρεβλωμένου πλαισίου που διέπει σήμερα το καθεστώς εργασίας τους.

Οι καθυστερούμενες αμοιβές για παρασχεθείσες υπηρεσίες στα δικαστήρια της Αττικής φτάνουν πλέον, για ορισμένους διερμηνείς, τα τρία χρόνια.

Οι Διερμηνείς, που απεργούν με απόφαση της ΓΣ του Σωματείου τους, η οποία πάρθηκε παμψηφεί, διεκδικούν άμεσα:

  • Την πλήρη εξόφληση των μέχρι σήμερα καταβολή των δεδουλευμένων.
  • Τη θεσμοθέτηση της τακτικής καταβολής των δεδουλευμένων κατά μήνα.
  • Την αύξηση της ημερήσιας αμοιβής στα 50 ευρώ (συν τις νόμιμες προσαυξήσεις για τυχούσες υπερβάσεις του ωραρίου) για τις εξειδικευμένες υπηρεσίες που προσφέρουν από τα 17,61(μεικτά) που ισχύουν σήμερα με βάση διατάξεις που χρονολογούνται από το 2000.
  • Την αμοιβή με μόνη προϋπόθεση τη διάθεση και παρουσία τους στα δικαστήρια, ανεξάρτητα από το αν τελικά η ακροαματική διαδικασία δεν διεξάγεται για λόγους άσχετους προς την διερμηνεία των ξενόγλωσσων παραγόντων της δίκης.
  • Την αποσύνδεση από το καθεστώς κλήσης στην ακροαματική διαδικασία με την ιδιότητα του μάρτυρα και την αναγνώριση της παροχής των υπηρεσιών διερμηνείας σε δικαστικές διαδικασίες ως εργασιακή σχέση.

Παράλληλα οι Δικαστικοί Διερμηνείς διεκδικούν τη διευθέτηση σημαντικών παραμέτρων των συνθηκών εργασίας τους, όπως:

  • Την ρύθμιση του εργάσιμου χρόνου με έγκαιρες ειδοποιήσεις, κάνοντας χρήση και των τεχνολογικών εξελίξεων της εποχής μας.
  • Την επικαιροποίηση των Βουλευμάτων Διορισμού Διερμηνέων Αθηνών και Πειραιά με πλήρη τα ακριβή στοιχεία.
  • Την ισοτιμία στις κλήσεις από τις Εδρες για όλους τους συναδέλφους και για όλους τους βαθμούς απονομής δικαιοσύνης.
  • Τη διαρκή κατάρτιση σε θέματα ορολογίας και νομοθεσίας, υπό την αιγίδα και με ευθύνη των δικαστικών αρχών, δεδομένων των νομοθετικών αλλαγών που συχνά συντελούνται.

Το Σωματείο σημειώνει ότι εξαιρέσεις στην απεργία προβλέπονται μόνο εφόσον λήγει το δεκαοκτάμηνο ή η προθεσμία για απολογία στον ανακριτή. 

Ποιοι είναι οι Δικαστικοί Διερμηνείς

Οι Δικαστικοί Διερμηνείς – 150 με 200 στην περιοχή Αθήνα –Πειραιά — παρέχουν τις υπηρεσίες τους όποτε κληθούν για το σκοπό αυτό ενώπιον του ανακριτή, στο ακροατήριο, σε επιδόσεις εγγράφων κ.ά. προκειμένου να εξασφαλιστεί το δικαίωμα των αλλοδαπών παραγόντων της δίκης σε διερμηνεία, εφόσον αυτοί δεν κατανοούν τη γλώσσα της διαδικασίας. Αυτοί επιλέγονται μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Εισαγγελίας κάθε περιοχής η οποία προσδιορίζει και τα προσόντα τους. Στη συνέχεια διαμορφώνεται κατάλογος διερμηνέων που επικυρώνεται με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών στο οποίο περιλαμβάνονται όσοι διερμηνείς πληρούν τα προσόντα εισδοχής της οικείας Εισαγγελίας.

Οι διερμηνείς αμείβονται για την παρουσία τους ενώπιον του δικαστηρίου με 17,61 ευρώ (μεικτά)  — την ημέρα ανεξάρτητα από το σε πόσες δίκες θα παραστούν — ή του ανακριτή με 11,17 (μεικτά) ή 35,22 (μεικτά) και 22,50 ευρώ (μεικτά) αντίστοιχα σε περίπτωση υπέρβασης του δικαστικού ωραρίου. Οι αμοιβές τους καταβάλλονται ανά ασαφή χρονικά διαστήματα, όποτε αποφασίσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Σήμερα, θεωρητικά, προβλέπονται καταβολές ποσών έναντι των οφειλών, ανά τετράμηνο, ενώ τα κονδύλια που προϋπολογίζονται δεν καλύπτουν, σε καμία περίπτωση, το σύνολο των οφειλομένων.

Δεν υπάρχει κανένα άλλο πλαίσιο που να προσδιορίζει τις συνθήκες εργασίας τους, δεν υπογράφουν καμία σύμβαση που να τις καθορίζει, δεν είναι σε θέση να τις διαπραγματευτούν, δεν ασφαλίζονται, δεν προβλέπεται γι’ αυτούς συνταξιοδότηση, δεν προσμετρείται ο χρόνος προϋπηρεσίας τους, δεν εκπαιδεύονται.

Κατά τα λοιπά, όσον αφορά στον τρόπο κλήσης τους, στη ρύθμιση του εργάσιμου χρόνου τους κ.ο.κ. εμπίπτουν στις διατάξεις περί μαρτύρων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Μερικά παρατράγουδα αυτής της σχέσης καταγράφονται περιπτώσεις που διερμηνείς έχουν κληθεί σε δυο υποθέσεις ταυτόχρονα και επειδή δεν ήταν παρόντες στη μία από τις δυο δίκες, γιατί η άλλη ήταν σε εξέλιξη, τιμωρήθηκαν με… πρόστιμο 120 ευρώ (με αποζημίωση 17,61 ευρώ μεικτά) όπως προβλέπεται για τους μάρτυρες που απουσιάζουν από την εκδίκαση της υπόθεσης στην οποία έχουν κληθεί να παραστούν…

(Επισκέψεις: 122 φορές, όπου 1 ημερήσιες)

Σχετικά Άρθρα

Ημεροδρόμος

Ημεροδρόμος

Send this to a friend