Στη δικαιοσύνη προσέφυγε μια από τις τραυματίες στη φονική σύγκρουση στα Τέμπη καταθέτοντας μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου ανοίγοντας ένα νέο κύκλο στην διερεύνηση της υπόθεσης.

Στη μηνυτήρια αναφορά γίνεται λόγος για «παραλείψεις» από την πλευρά των αρμοδίων φορέων, σε μια προσπάθεια να μετακυλήσουν την ευθύνη τους, «καθώς με πράξεις ή δια των παραλείψεών τους τυγχάνουν συνυπεύθυνοι για την τραγωδία αυτή». Μάλιστα γίνεται λόγος μεταξύ άλλων για «πράξεις και παραλείψεις υψηλά ιστάμενων στελεχών και πολιτικών προσώπων, τα οποία ευθύνονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των τραίνων, αλλά και για την επιτήρηση και διασφάλιση της αρτιότητας των υποδομών που χρησιμοποιούνται προς επίτευξη του ανωτέρω σκοπού».