Just in

Όλα τα νέα
Imerodromos logo
 

Κρήτη: Αντιδράσεις για τα «μικτά πληρώματα» ασθενοφόρων – «Οι προχειρότητες θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών»

Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΠΦΥ Κρήτης θεωρεί την απόφαση για «μικτά πληρώματα» επικίνδυνη για την ασφάλεια και την υγεία ασθενών και προσωπικού και θέτει το Υπουργείο, τη διοίκηση της 7ης ΥΠΕ και τη διοίκηση του ΕΚΑΒ ενώπιον των ευθυνών τους, επιφυλάσσεται δε για τη διαφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος των μελών του.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Κρήτης καταγγέλλει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 132) που προβλέπει “μικτά πληρώματα” ασθενοφόρων στις διακομιδές των ασθενών και επισημαίνει:

Η εμπλοκή υπαλλήλων ΟΤΑ, Ενόπλων Δυνάμεων και Πυροσβεστικής στις διακομιδές ασθενών ως οδηγών ασθενοφόρων, είναι ένα επικίνδυνο μέτρο, που προχείρως εφαρμόζεται ως λύση σε διαχρονικές ελλείψεις και υπό το βάρος πληθώρας πρόσφατων περιστατικών καθυστερημένης διακομιδής, με δυσμενές αποτέλεσμα την απώλεια της ζωής του ασθενή.

Βάσει του νόμου υπεύθυνο για τις διακομιδές των ασθενών είναι το ΕΚΑΒ, με πληρώματα απαρτιζόμενα από ειδικευμένους «Διασώστες – Πληρώματα ασθενοφόρων» με 2,5 έτη εκπαίδευσης ή κατά περίπτωση με την προσθήκη ιατρού ειδικευμένου στην προνοσοκομειακή φροντίδα.

Η τοποθέτηση λοιπόν ανειδίκευτου προσωπικού με εκπαίδευση μόνο 2 ημερών στις Πρώτες Βοήθειες και ένα απλό δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας, σε μία θέση ευθύνης όπως το ασθενοφόρο, οδηγεί σε υποβάθμιση της παρεχόμενης προνοσοκομειακής φροντίδας και καταστρατηγεί κάθε έννοια ισότιμης παροχής φροντίδας στους ασθενείς που θα έχουν την – προβλέψιμη- ατυχία να λάβουν φροντίδα από ακατάλληλα πληρώματα.

Επιπροσθέτως η πρόβλεψη της συγκεκριμένης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για συνοδεία, εκτός του οδηγού χωρίς ειδίκευση διασώστη, από «υγειονομικό προσωπικό πάσης φύσεως», καθιστά επιπλέον το μέτρο αυτό παράνομο και καταχρηστικό.

Οι πρώτοι που θα κληθούν να λειτουργήσουν ως διασώστες θα είναι εύλογα οι νοσηλευτές των Κέντρων Υγείας. Όμως το προσωπικό στα – υποστελεχωμένα — Κέντρα Υγείας είναι ήδη επιφορτισμένο με τις ανάγκες της τακτικής λειτουργίας και της εφημερίας των Κέντρων Υγείας. Τα επαγγελματικά τους καθήκοντα και οι υπηρεσιακές τους υποχρεώσεις ορίζονται από Προεδρικά Διατάγματα (351/1989), από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα (άρθρο 30 παρ.1), και τον πρόσφατο νόμο (Γ6/Γ.Π.οικ. 45664/04-08-2022 ) που ορίζει το επικαιροποιημένο καθηκοντολόγιο των νοσηλευτών. Η διακομιδή ασθενών μέσω ασθενοφόρων δεν αναφέρεται σε κανένα από τα προαναφερόμενα, τα οποία ορίζουν το θεσμικό πλαίσιο των επαγγελματικών περιγραμμάτων, και σε καμία περίπτωση το προσωπικό των Κέντρων Υγείας δεν οφείλει να επωμιστεί νομικές ευθύνες πράξεων εκτός των καθηκόντων του.

Οι επαγγελματίες υγείας που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα να επιχειρούν στα ασθενοφόρα είναι οι έχοντες την ειδικότητα του Διασώστη-Πληρώματος Ασθενοφόρου και δε μπορούν να αντικατασταθούν από καμία άλλη ειδικότητα.

Ως Σύλλογος Εργαζομένων ΠΦΥ Κρήτης θεωρούμε την απόφαση για “μικτά πληρώματα” επικίνδυνη για την ασφάλεια και την υγεία ασθενών και προσωπικού και θέτουμε το Υπουργείο, τη διοίκηση της 7ης ΥΠΕ και τη διοίκηση του ΕΚΑΒ ενώπιον των ευθυνών τους, επιφυλασσόμαστε δε για τη διαφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος των μελών μας.

Απαιτούμε κατάργηση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που υποβαθμίζει την ασφαλή διακομιδή ασθενών. Οι προχειρότητες των ‘μικτών πληρωμάτων’ θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των κατοίκων της Κρήτης που δικαιούνται, βάσει της ορθής λογικής και του νόμου, ασφάλεια και ποιοτική παρέμβαση την ώρα του ατυχήματος ή του οξέος περιστατικού. Οι εργαζόμενες/οι υγειονομικοί στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας , στα Κέντρα Υγείας και στα Περιφερειακά Πολυδύναμα Ιατρεία, έχουν διακριτό ρόλο και υπηρεσιακά καθήκοντα και αρνούνται να γίνουν «πολυεργαλεία» σε επιπόλαιες λύσεις οι οποίες αδυνατούν να λύσουν σημαντικά ζητήματα.

Η λύση είναι μία και απλή. Στελέχωση όλων των ασθενοφόρων με μόνιμο προσωπικό που πληροί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και ενιαία πρωτόκολλα διακομιδών για όλη τη χώρα.

Οι εκπροσωπούντες  το 9μελές  Δ.Σ.

 

 

Κείμενο Διαμαρτυρίας των Εργαζομένων του ΚΥ Βάμου

 

Το υγειονομικό προσωπικό του Κ.Υ. Βάμου μετά από μία εβδομάδα εφαρμογής της διάταξης για τα «μικτά πληρώματα ασθενοφόρων» επιβεβαιώσαμε και στην πράξη όσα ήδη είχαμε προβλέψει. Το προσωπικό (σ.σ. ΕΠ.ΟΠ. του Στρατού) που ήρθε να στελεχώσει το ασθενοφόρο του Κ.Υ. Βάμου δεν έχει κανένα τυπικό και κυρίως ουσιαστικό προσόν για την παροχή Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας, ούτε καν επαρκή γνώση και εμπειρία στην οδήγηση ασθενοφόρου υπό πραγματικές συνθήκες. Η κίνηση του ασθενοφόρου του Κ.Υ. Βάμου καθίσταται επισφαλής και επικίνδυνη τόσο για τους ασθενείς όσο και για το προσωπικό του Κ.Υ Βάμου. 

Η τοποθέτηση ανειδίκευτου προσωπικού οδηγεί σε δραματική υποβάθμιση της παρεχόμενης Προνοσοκομειακής Φροντίδας και καταστρατηγεί κάθε έννοια ισότιμης παροχής φροντίδας στους ασθενείς που θα έχουν την – προβλέψιμη – ατυχία να λάβουν φροντίδα από ακατάλληλα πληρώματα ασθενοφόρου.

Ενημερώνουμε τον συντονιστή διευθυντή του Κ.Υ. Βάμου, τη διοίκηση της 7ης Υ.ΠΕ. καθώς και του Ε.Κ.Α.Β. ότι η συνέχιση της απαράδεκτης αυτής πρακτικής μας βρίσκει καθολικά αντίθετους.

Απαιτούμε την στελέχωση του ασθενοφόρου του Κ.Υ. Βάμου με προσωπικό εκπαιδευμένο στην «Επείγουσα Προνοσοκομειακή Φροντίδα» και τήρηση Ενιαίων Πρωτόκολλων Κίνησης και Σύνθεσης Πληρώματος Ασθενοφόρου για όλα τα ασθενοφόρα που επιχειρούν στον τομέα του Ε.Κ.Α.Β. και εμπλέκονται στη διακομιδή επειγόντων περιστατικών.

Τα ασθενοφόρα δεν είναι «ταξί με μπλε σειρήνα», αλλά κινητές υγειονομικές μονάδες που η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται απόλυτα από την υψηλή ειδίκευση, συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού τους.

 

Σχετικά θέματα