Κοινωνία

Εκλεγμένοι ΠΚΣ: Κινητοποίηση την Τετάρτη 20 Μάη για ισότιμη πρόσβαση στην εξεταστική

Οι εκλεγμένοι της «Πανσπουδαστικής ΚΣ», στους Πολιτικούς Μηχανικούς του ΕΜΠ καλεί σε κινητοποίηση στον Κοσμήτορα στον υπαίθριο χώρο της σχολής την Τετάρτη, 20/5/20, με τα απαραίτητα μέσα προστασίας.

Διεκδικούν λύση στα σοβαρά προβλήματά τους, ισότιμη πρόσβαση όλων των φοιτητών στην εξεταστική, επάρκεια σε διδακτικό αλλά και υγειονομικό υλικό και καταγγέλλουν ότι ζητούν από τους φοιτητές μέχρι και υπεύθυνες δηλώσεις για τη συμμετοχή στις εξετάσεις.

Η Ανακοίνωση:

Υπουργείο-διοίκηση-εξεταστική…
«αλλού βαρούν τα όργανα και αλλού χορεύει η νύφη»

Μέσα σε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση της πανδημίας η κυβέρνηση και το υπουργείο αρνείται ότι υπάρχουν ελλείψεις σε προσωπικό(διδακτικό, διοικητικό) και ανάγκη για κρατική χρηματοδότηση προς τα Ιδρύματα. Μένει στο «η κυβέρνηση έχει κάνει ό,τι μπορεί, έχει πάρει μέτρα» πετώντας ξανά «το μπαλάκι» στις διοικήσεις των Σχολών για να εξασφαλίσουν την εξεταστική και την πορεία του εξαμήνου.

Για το χρόνο και τον τρόπο διεξαγωγής της εξεταστικής αποποιήθηκαν κάθε ευθύνη με αποδοχή της κατάστασης που θέλει κάθε Ίδρυμα, Σχολή και Τμήμα να εξετάζει τους φοιτητές όπως μπορεί και αποφασίζει. Μπροστά στο αίτημα να καθοριστούν άμεσα τα συγκεκριμένα πλαίσια της εξεταστικής και να παρθούν μέτρα προστασίας για να μην αποκλειστούν για οικονομικούς λόγους ή υγείας, να μην κινδυνεύσουν ή καθυστερήσουν στις σπουδές τους φοιτητές σε όλη τη χώρα η μόνη απάντηση ήταν πως πρόκειται να παραταθεί χρονικά η εξεταστική περίοδος.

Παρόλες τις εξαγγελίες της σχολής και της οδηγίες για την εξεταστική δεν υπάρχει καμία ουσιαστική διαβεβαίωση από το Ίδρυμα ούτε για την πλήρη επάρκεια σε υγειονομική υλικό και διδακτικό, ούτε για την ισότιμη πρόσβαση όλων των φοιτητών στην εξεταστική.  Αντ’ αυτού χωρίς να είναι διασφαλισμένες οι αναγκαίες προϋποθέσεις καλούνται οι φοιτητές να συμπληρώσουν υπεύθυνες δηλώσεις (του άρθρο 8 Ν.1599/1986) για την συμμετοχή τους στην εξέταση… Είναι άλλο πράγμα να υπάρχει σχέδιο για τον καταμερισμό των φοιτητών στις αίθουσες και άλλο πράγμα η απαράδεκτη αίτηση προσωπικών στοιχείων των φοιτητών, που μπορεί να επιφέρει και κυρώσεις. Είναι σίγουρα μια πρακτική που γεννά πολλά ερωτήματα.

Ακόμη και στα μαθήματα που ανακοινώθηκαν ότι θα εξεταστούν ηλεκτρονικά δεν λαμβάνεται καμία μέριμνα για τον αναγκαίο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, όπως δεν έγινε εξάλλου ούτε την περίοδο των διαλέξεων. Όμως μας ζητάνε να δηλώσουμε υπεύθυνα ότι κατέχουμε κάμερες και μικρόφωνα και ότι δεχόμαστε να καταγραφόμαστε για λόγους ελέγχου…

Φαίνεται ξεκάθαρα ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης δεν είναι να δοθούν απαντήσεις στις αγωνίες χιλιάδων νέων σε όλη τη χώρα, στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες οικογένειες φοιτητών. Άλλωστε όλο το διάστημα της καραντίνας δεν πήρε ούτε ένα σχετικό μέτρο για την αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού των σχολών ούτε για τον ουσιαστικό σχεδιασμό της ολοκλήρωσης των εξαμήνων. Αντίστοιχα και οι κινήσεις των ιδρυμάτων και της κοσμητείας είναι μακριά από τις ανάγκες των φοιτητών.

Αντί να την πληρώσουν πάλι οι φοιτητές είναι ανάγκη να απαιτήσουμε εδώ και τώρα αύξηση της χρηματοδότησης των ιδρυμάτων μας για να καλυφτούνε όλες οι ανάγκες μας και να διεκπεραιωθεί ισότιμα για όλους η εξεταστική με όλα τα μέτρα υγιεινής και να παρθούν αυτές οι απαράδεκτες πρακτικές από τη σχολή πίσω.

Διεκδικούμε:

  • Έκτακτο κονδύλι κρατικής χρηματοδότησης για τα Ιδρύματα για να προσληφθεί προσωπικό στην εκπαίδευση, φύλαξη, συντήρηση, καθαριότητα και να αναβαθμιστούν οι υποδομές ώστε να καλυφθούν οι νέες ανάγκες με το άνοιγμα των Ιδρυμάτων και την εξεταστική.
  • Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής στις αίθουσες διδασκαλίας και εξέτασης, με το αναγκαίο υγειονομικό υλικό που θα παρέχεται δωρεάν στους φοιτητές- διδάσκοντες- επιτηρητές (μάσκες, γάντια, απολυμαντικά διαλύματα) και την πραγματοποίηση καθημερινών απολυμάνσεων. Να διαμορφωθούν κατάλληλοι χώροι εξέτασης για την τήρηση των αναγκαίων αποστάσεων. Άμεσα να ανακοινωθεί το πρόγραμμα της εξεταστικής.
  • Να παρθούν πίσω οι απαράδεκτες αποφάσεις για υπεύθυνες δηλώσεις με προσωπική ευθύνη των φοιτητών.
  • Ειδικά μέτρα και εναλλακτικός τρόπος εξέτασης για να προστατευτούν φοιτητές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή βρίσκονται στο εξωτερικό. Αντίστοιχα μέτρα για διδάσκοντες και επιτηρητές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.
  • Σε περίπτωση που οι εξετάσεις ή μέρος αυτών γίνουν με τηλεματική διαδικασία να έχουν όλοι ανεξαιρέτως οι φοιτητές με ευθύνη του Ιδρύματος εξοπλισμό και δίκτυο για να συμμετάσχουμε ισότιμα. Η εξέταση να γίνει με τρόπο που δεν θα παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα των φοιτητών( πχ εργασίες). Αν για τεχνικούς ή άλλους λόγους φοιτητής χάσει κάποια εξέταση να προβλέπεται επαναληπτική.
  • Να αποκτήσουμε όλοι πρόσβαση σε πανεπιστημιακές και ψηφιοποιημένες βιβλιοθήκες, ηλεκτρονικά περιοδικά, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, από τους χώρους διαμονής μας. Να φτάσουν αμέσως τα βιβλία στα σπίτια μας (Ευδόξου και Πολυτεχνείου). Χαρακτηρίστηκα στα μαθήματα Κατασκευής Οδών και Θεμελιώσεις εξετάζονται σε ηλεκτρονικές προόδους χωρίς να έχουν διαμηνυθεί τα συγγράμματα του Πολυτεχνείου. Να διανεμηθούν όλα τα τυπολογία (Μπετό, Σίδερα, κτλ.)
  • Να ολοκληρωθούνε όλο τα εργαστήρια λαμβάνοντας υπόψη όλα τα μέτρα υγιεινής.
  • Για τους «επί πτυχίω» φοιτητές να ολοκληρωθεί η διπλή εξεταστική μέχρι τέλος Ιουλίου.

Καλούμε σε κινητοποίηση στον Κοσμήτορα στον υπαίθριο χώρο της σχολής την Τετάρτη, 20/5/20, με τα απαραίτητα μέσα προστασίας.

(Επισκέψεις: 222 φορές, όπου 1 ημερήσιες)

Σχετικά Άρθρα

Ημεροδρόμος

Ημεροδρόμος

Send this to a friend