Just in

Όλα τα νέα
Imerodromos logo
 

ΕΕΤΕ: Αμεσα να επανέλθει το μάθημα των Εικαστικών στο Λύκειο

Την άμεση επανένταξη στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Α' Λυκείου του μαθήματος των Εικαστικών, μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ακυρώνει την απόφαση της κυβέρνησης για κατάργησή του, ζητά το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (ΕΕΤΕ) και σύσσωμος ο καλλιτεχνικός και εκπαιδευτικός κόσμος

Την άμεση επανένταξη στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Α’ Λυκείου του μαθήματος των Εικαστικών, μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ακυρώνει την απόφαση της κυβέρνησης για κατάργησή του, ζητά το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (ΕΕΤΕ) και σύσσωμος ο καλλιτεχνικός και εκπαιδευτικός κόσμος. 

«Η Τέχνη πρέπει να είναι συνιστώσα της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα στο σχολικό πρόγραμμα για όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από το τι θα ακολουθήσουν στη ζωή τους ως επάγγελμα, γι’ αυτό και απαιτείται το μάθημα των εικαστικών να είναι σε όλες τις τάξεις δίωρο, να χαρακτηριστεί εργαστηριακό και να διδάσκεται αποκλειστικά από εικαστικούς καλλιτέχνες απόφοιτους ΑΣΚΤ που να έχουν την ανάθεση», σημειώνει το ΕΕΤΕ.

Η Ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος:

 

 ΖΗΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ «ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ», ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

 

Η διδασκαλία της Τέχνης στο Λύκειο είναι σημαντική γιατί διαφοροποιείται από την διαδικασία αφομοίωσης της διδασκαλίας της Τέχνης στις νεότερες ηλικίες. Οι μαθητές Λυκείου προσλαμβάνουν με διαφορετικό και περισσότερο ώριμο τρόπο ζητήματα της κοινωνικής λειτουργίας της τέχνης, της φιλοσοφίας, της ιστορίας αλλά και στην ηλικία αυτή ολοκληρώνονται θέματα πρόσληψης που αφορούν στην φυσιολογία του ανθρώπινου οργανισμού, του εγκεφάλου και της όρασης. Με άλλα λόγια, είναι απόλυτα απαραίτητη παιδαγωγικά η διδασκαλία της τέχνης στο Λύκειο.

Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας στην αίτηση ακύρωσης που κατέθεσε το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος και η Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων το 2020, η οποία και εκδικάσθηκε 13 Μαΐου 2021, και εκδόθηκε 30/12/21 με αριθμό: ΣτΕ Γ´ 7μ 2573/2021 ακυρώνει την απόφαση κατάργησης των καλλιτεχνικών από την Α’ Λυκείου ως πλημμελώς τεκμηριωμένη. (Πρόεδρος: Δ. Σκαλτσούνης, Αντιπρόεδρος ΣτΕ, Εισηγητής: Ε. Κουλεντιανού, Πάρεδρος ΣτΕ).

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή κρίθηκαν «μη νόμιμες οι προσβαλλόμενες κατά το μέρος που καταργούν το μάθημα «Καλλιτεχνική Παιδεία» από το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α΄ Λυκείου, κατά παραγνώριση των κριτηρίων άσκησης της κανονιστικής αρμοδιότητας της Διοίκησης».

Όσον αφορά στην Α΄ Λυκείου, η απόφαση του ΣτΕ αναφέρει: «η επιχειρηθείσα ύστερα από γνωμοδοτήσεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ρύθμιση παραγνωρίζει τα κριτήρια άσκησης της κανονιστικής αρμοδιότητας της Διοίκησης, διότι δεν προκύπτει ο σκοπός δημοσίου συμφέροντος που εξυπηρετείται από τη μεταβολή αυτή, ή ότι η εν λόγω επιλογή του κανονιστικού νομοθέτη έλαβε χώρα κατόπιν ουσιαστικής του εκτίμησης, ότι με την κατάργηση των καλλιτεχνικών μαθημάτων και την πρόσδοση μεγαλύτερης βαρύτητας στη διδασκαλία άλλων μαθημάτων, επιτυγχάνονται οι στόχοι που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 16 του Συντάγματος. Ακυρωτέες κατά το ανωτέρω μέρος οι προσβαλλόμενες πράξεις».

Εδώ θα πρέπει να απαντηθούν κάποια εύλογα ερωτήματα:

1) Θεωρεί Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ότι η εκπαίδευση των μαθητών στο Λύκειο πρέπει να απλά να περιορίζεται στην φροντιστηριακή προετοιμασία για την εισαγωγή τους στις σχολές της Τριτοβάθμιας;

2) Με τι κριτήριο θα επιλέξουν οι μαθητές μία σχολή, όταν χάνουν την επαφή με τα σχετικά μαθήματα που δεν διδάσκονται σε όλο κορμό του Λυκείου και δεν έχουν ερεθίσματα ώστε να επιλέξουν μία από τις 15, τουλάχιστον, σχετικές με το σχέδιο σχολές;

3) Πόσο σωστό είναι το να διαχωρίζονται οι μαθητές σε αυτούς που έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν την απουσία των εικαστικών μαθημάτων σε ιδιωτικές δομές (φροντιστήρια, δασκάλους κλπ.) και αυτούς που μέσα στην οικονομική κρίση που πλήττει ανελέητα τις περισσότερες οικογένειες, στερούνται το στοιχειώδες δικαίωμα στην μόρφωση;

4) Με ποια λογική δημιουργούνται τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας σε αδίδακτα μαθήματα;

5) Αν τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (ΣΚΑΕ) όπως ορίζονται, λειτουργούν σε λίγες σχολικές μονάδες ανά Διεύθυνση και το ωρολόγιο πρόγραμμα λήγει στις 2 η ώρα το μεσημέρι, πως θα μετακινηθούν οι μαθητές για να παρακολουθήσουν την ενισχυτική διδασκαλία που το ωράριο είναι 2-4 μ.μ. και πιθανόν να χρειαστεί να πάνε σε διαφορετική περιοχή ή και Δήμο;

6) Πόσο σωστός είναι ο αποκλεισμός από την ολόπλευρη μάθηση, μεγάλου αριθμού μαθητών που φοιτούν σε μουσικά και καλλιτεχνικά Λύκεια που το ωρολόγιο πρόγραμμα λήγει στις 4 μμ.;

Το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού, επισημαίνει ότι η Τέχνη πρέπει να είναι συνιστώσα της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα στο σχολικό πρόγραμμα για όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από το τι θα ακολουθήσουν στη ζωή τους ως επάγγελμα, γι’ αυτό και ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ το μάθημα των εικαστικών να είναι σε όλες τις τάξεις δίωρο, να χαρακτηριστεί εργαστηριακό, και να διδάσκεται αποκλειστικά από εικαστικούς καλλιτέχνες απόφοιτους ΑΣΚΤ που να έχουν την ανάθεση.

Το ΔΣ του ΕΕΤΕ και σύσσωμος ο καλλιτεχνικός και εκπαιδευτικός κόσμος, καλούν το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων -σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας ΝΑ ΕΝΤΑΞΕΙ ΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ το μάθημα των Εικαστικών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

 

Σχετικά θέματα

Απόψεις