Οικονομία Πολιτική

Νέο φορολογικό «δώρο» στους επιχειρηματικούς ομίλους

Με σχετική τροπολογία το υπουργείο Οικονομικών, μειώνει σε δέκα τοις εκατό (10%) από δεκαπέντε τοις εκατό (15%), που ισχύει σήμερα, τον συντελεστή με τον οποίο φορολογούνται τα μερίσματα καθώς και ο συντελεστής παρακράτησης φόρου για μερίσματα.

Με την τροπολογία μειώνεται ο φόρος που επιβάλλεται στο εισόδημα από μερίσματα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα και αντίστοιχα ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στο εισόδημα από μερίσματα που αποκτούν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι νομικές οντότητες, από 15% σε 10% για το φορολογικό έτος 2019 και επόμενα, προκειμένου να μειωθεί η φορολογική επιβάρυνση των εν λόγω εισοδημάτων, ως κίνητρο για τις επενδύσεις.

Η εν λόγω ρύθμιση ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από 1-1-2019 και εφεξής.

Η μείωση φορολογίας και επί των διανεμόμενων κερδών (μερίσματα), στο 10% από 15%, αποτελεί ξεκάθαρη στήριξη των εγχώριων επιχειρηματικών ομίλων, των ισχυρών επιχειρήσεων και των μετόχων τους στο όνομα δήθεν των επενδύσεων. 

Η μείωση της φορολογίας και επί των μερισμάτων έχει να προστεθεί την απόφαση της κυβέρνησης  να προχωρήσει στη μείωση τους του εταιρικού φορολογικού συντελεστή στα επιχειρηματικά κέρδη κατά τέσσερις μονάδες, από το 29% στο 25%, σε βάθος τετραετίας, αρχής γενομένης από το 2019 (28% από 29%).

Οι σωρευτικές απώλειες για το κρατικό ταμείο από το 2023 και μετά αναμένονται στα 450 εκατ. ευρώ το χρόνο (142 εκατ. για το 2019) και βέβαια, όπως αναφέρει η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, «θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού», με την «καμπάνα» να χτυπάει και πάλι για το λαό.

(Επισκέψεις: 273 φορές, όπου 1 ημερήσιες)

Σχετικά Άρθρα

Ημεροδρόμος

Ημεροδρόμος

Send this to a friend