Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη Eurostat, το μέσο ωριαίο κόστος εργασίας στην Ε.Ε. ήταν στα 30,5 ευρώ. Επίσης, ο μέσος ετήσιος μισθός για τους άγαμους υπαλλήλους χωρίς παιδιά ήταν στα 26.136 ευρώ, ενώ τα ζευγάρια εργαζομένων με δύο παιδιά λάμβαναν κατά μέσο όρο 55.573 ευρώ ετησίως.

To euronews αποδίδει την κατάσταση στην Ελλάδα στο γεγονός ότι «η συνολική οικονομία και η αγορά εργασίας εξακολουθεί να αγωνίζεται να ανακάμψει από την κρίση του δημοσίου χρέους, με αποτέλεσμα οι μέσοι μισθοί και οι κατώτατοι μισθοί να είναι πολύ χαμηλότεροι από την υπόλοιπη Ευρώπη». Και συμπληρώνει «καρφώνοντας» την κυβέρνηση: «Μια σειρά από πιο αυστηρά μέτρα για την αγορά εργασίας έχουν επίσης εφαρμοστεί πρόσφατα, όπως οι προσπάθειες για πρόσληψη νεότερων, νέων πτυχιούχων ασκούμενων, οι οποίοι μπορούν να αμείβονται λιγότερο».