Just in

Όλα τα νέα
Imerodromos logo
 

Κέρκυρα: «Οχι» στα παράκτια αιολικά στα Διαπόντια

Το ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων αποτελεί την πρώτη, ηχηρή αντίσταση στο κυβερνητικό σχέδιο να..

Το ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων αποτελεί την πρώτη, ηχηρή αντίσταση στο κυβερνητικό σχέδιο να δημιουργηθεί αιολικό πάρκο με δεκάδες κολοσσιαίες ανεμογεννήτριες μεταξύ των Οθωνών, της Ερεικούσας και του Μαθρακίου.

Το αιολικό πάρκο, που προβλέπεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, έχει προκαλέσει την αντίδραση τόσο της δημοτικής αρχής, όσο και των κατοίκων που δηλώνουν ότι μια τέτοια εξέλιξη θα είναι καταστροφική για την περιοχή τους με τεράστιες συνέπειες για το περιβάλλον και την οικονομία.

Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων έθεσε σε δημόσια διαβούλευση καταληκτική ημερομηνία στις 30/11/2023 την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Σχέδιο Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων στο οποίο περιλαμβάνονται και τα Διαπόντια Νησιά.

Στο σχέδιο, συγκεκριμένα προβλέπεται ένα πολύγωνο εγκατάστασης στη θάλασσα μεταξύ των νησιών των Οθωνών, της Ερείκουσας και του Μαθρακίου, με εγκατάσταση δεκάδων ανεμογεννητριών ισχύος 15mw, με το επικρατέστερο μοντέλο διάμετρου ρότορα 236 μ. και ύψους μέχρι 280 μ. Δηλαδή, το ύψος τους θα υπερβαίνει την υψηλότερη κορυφή της Ερείκουσας και του Μαθρακίου, δηλαδή, εντελώς δυσανάλογο με το τοπίο της περιοχής.

Οι κάτοικοι της περιοχής που, όπως επισημαίνουν είναι επί χρόνια ξεχασμένοι και η κεντρική εξουσία τους αποκαλεί ακρίτες κατά το δοκούν, δηλώνουν ότι μια τέτοια εξέλιξη θα είναι καταστροφική με ανυπολόγιστες συνέπειες για το περιβάλλον αλλά και για την οικονομία και τη ζωή τους. Ο τουρισμός, ο καταδυτικός τουρισμός που αναπτύσσεται στην περιοχή, η θαλάσσια αλιεία με 150 επαγγελματίες ψαράδες που θα χάσουν παντελώς το αντικείμενο εργασίας τους αλλά και το θαλάσσιο περιβάλλον απειλούνται.

Όπως υπογραμμίζεται και στο κείμενο του ψηφίσματος του δημοτικού συμβουλίου, “το συνολικό σχέδιο και η Στρατηγική Μελέτη έγιναν και τίθενται σε διαβούλευση χωρίς να έχει ακόμη θεσπιστεί η Εθνική Χωρική Στρατηγική για το Θαλάσσιο Χώρο και τα προβλεπόμενα Θαλάσσια Χωροταξικά Πλαίσια.

Το προτεινόμενο ΕΠΑΥΑΠ και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αποκλίνουν σε τεράστιο βαθμό από τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς που ισχύον στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά τις αποστάσεις των αιολικών πάρκων από τις ακτές. Στο Εθνικό Σχέδιο και την Στρατηγική Μελέτη τηρείται μια ελάχιστη απόσταση 1,5 ΝΜ από την ακτή των Οθωνών, τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος απόστασης από τις ακτές είναι 14 NM για τα υφιστάμενα έργα και 33 ΝΜ για τα έργα υπό αδειοδότηση.

Επίσης, δεν λαμβάνονται υπόψη οι συγκοινωνιακές γραμμές ναυσιπλοίας της περιοχής που θα υποστούν τεράστιες αλλαγές.

Η ορνιθοπανίδα απειλείται με πλήρη εκτοπισμό όπως και η βιοποικιλότητα της περιοχής μας.

Επειδή δεν τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις βάσει του εθνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου θα υπάρξουν σοβαρότατες επιπτώσεις στην φυσιογνωμία της περιοχής, της ζωής, της οικονομίας του τόπου και του περιβάλλοντος καθώς και στους προστατευόμενους οικοτόπους και τα είδη του δικτύου Natura 2000 στο οποίο περιλαμβάνονται ζώνες προστασίας των Διαπόντιων Νησιών”.

Αυτό που ζητούν κάτοικοι και το δημοτικό συμβούλιο είναι η εξαίρεση της θαλάσσιας περιοχής των Διαπόντιων Νησιών από κάθε μελλοντική εγκατάσταση υπεράκτιων αιολικών σταθμών και επιφυλάσσονται για τυχόν νομικές ενέργειες στην περίπτωση μιας τέτοιας εξέλιξης.

Σχετικά θέματα