Την πλήρη διαφωνία τους με την αποκοπή του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών από τη γενική γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας ( ΓΓΕΚ) και την υπαγωγή του στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, εκφράζει ο Σύλλογος Ερευνητών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και ο Σύλλογος Προσωπικού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.