Αντί επιλόγου…

Έφυγε πλήρης ημερών (και αγώνων) ο κομμουνιστής Δήμαρχος Παναγιώτης Μακρής

Άποστολή άρθρου μέσο Email