Πολιτισμός

DEATH OF THE BIRDS

Λάβαμε από τον σπουδαίο ποιητή και αγαπημένο φίλο του Ημεροδρόμου, τον Πάνο Κυπαρίσση, το παρακάτω ποίημα ως… σκωπτική απάντηση στο ποίημα του Γιώργη Παυλόπουλου «Πού Είναι τα Πουλιά;», που αφορά στη ληστρική φτωχοποίηση της γλώσσας μας και στη βαθμιαία απονέκρωση του συναισθήματος.

DEATH OF THE BIRDS

                       In memory of Giorgis Pavlopoulos

Twitter and Pinterest and WhatsApp

Skype and LinkedIn and Periscope

Messenger and Viber and Tumblr

Snapchat and Instagram and Reddit

Facebook and Dropbox and WeTransfer

Google and Yahoo and Bing

Apple and Spotify and SoundCloud

Netflix and Hulu and Amazon

Blogspot and WordPress and Wix

 

Smartphone and notebook and tablet

Hashtag and tweet and like

Post and friend and block

Match and unmatch and poke

Follow and unfollow and tag

Share and delete and repost

Download and upload and reload

 

Apparel and Accessories and Vintage

Outlet and Outfit and Casual

Fashionista and Trendy and Chic

Faux and Synthetic and Black-Tie

Look and Vogue and Style

 

Dow Jones and NASDAQ and FTSE

S&P and IBEX 35 and NYSE

NIKKEI and Russell and OMX

EURO STOXX and WIG and Thomson Reuters

HSI and TOPIX and PSI

CBOE and CBV and CSI

SSE and SZSE and CAC

 

News and breaking news and fake news

 

                                    www.panoskyparissis.gr

(Επισκέψεις: 294 φορές, όπου 1 ημερήσιες)
Ημεροδρόμος

Ημεροδρόμος

Send this to a friend