Κατατέθηκε η τροπολογία για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό για τους άνω των 60 ετών (με την ποινή του προστίμου 100 ευρώ το μήνα).Συγκεκριμένα, κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας με τίτλο «Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία “Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας”, στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας», το οποίο ψηφίζεται σήμερα από την Ολομέλεια της Βουλής.