Πολιτική

Βουλή -Επιτροπή Εξωτερικών: «Ναι» κατά πλειοψηφία στην ένταξη της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ

Με θετική εισήγηση, από την πλειοψηφία της διαρκούς κοινοβουλευτικής επιτροπής Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας, παίρνει το δρόμο για την Ολομέλεια το σχέδιο νόμου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού για την Προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας».

Η συνεδρίαση της Επιτροπής ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης και με βάση τη συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών της επιτροπής, το σχέδιο νόμου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

Υπενθυμίζουμε ότι το πρωτόκολλο ένταξης της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ κατατέθηκε το βράδυ της Τετάρτης με τη μορφή νομοσχεδίου του υπουργείου Εξωτερικών.

Τίτλος του νομοσχεδίου, το οποίο υπογράφεται εκτός από τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών, από τον υπουργό Αμυνας και τον υπουργό Οικονομικών, είναι «Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού για την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας».

Αύριο Παρασκευή στις 10 το πρωί θα ξεκινήσει η συζήτηση στην Ολομέλεια, διαδικασία που προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 8 το βράδυ.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, «στο προοίμιο του υπό κύρωση Πρωτοκόλλου, τα Συμβαλλόμενα Μέρη στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού (σ.σ. του ΝΑΤΟ), αναγνωρίζουν ότι με την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας σε αυτήν θα ενισχυθεί η ασφάλεια στην περιοχή του Βορείου Ατλαντικού».

Το νομοσχέδιο περιέχει τρία άρθρα, τα οποία αναφέρουν:

«Άρθρο Ι: Με τη θέση σε ισχύ του παρόντος Πρωτοκόλλου ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου θα αποστείλει, εκ μέρους όλων των Συμβαλλόμενων Μερών, στην Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, πρόσκληση προσχώρησης στη Συνθήκη του Βόρειου Ατλαντικού. Σύμφωνα με το άρθρο 10 της ανωτέρω Συνθήκης, η Δημοκρατία της Β. Μακεδονίας θα καταστεί συμβαλλόμενο Μέρος σε αυτήν, την ημερομηνία κατάθεσης του οργάνου προσχώρησής της στην Κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Άρθρο ΙΙ: Το παρόν Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ μόλις καθένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού γνωστοποιήσει στην Κυβέρνηση των ΗΠΑ την αποδοχή του Πρωτοκόλλου. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα ενημερώσει όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού για την ημερομηνία λήψης καθεμιάς από τις ως άνω γνωστοποιήσεις, καθώς και για την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του παρόντος Πρωτοκόλλου.

Άρθρο ΙΙΙ: Το παρόν Πρωτόκολλο, τα κείμενα του οποίου στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα, είναι εξίσου αυθεντικά, θα κατατεθεί στα Αρχεία της Κυβέρνησης των ΗΠΑ. Δεόντως επικυρωμένα αντίγραφα του παρόντος θα διαβιβαστούν από την τελευταία στις Κυβερνήσεις όλων των Συμβαλλόμενων Μερών στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού».

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Επισκέψεις: 157 φορές, όπου 1 ημερήσιες)

Σχετικά Άρθρα

Ημεροδρόμος

Ημεροδρόμος

Send this to a friend