Just in

Όλα τα νέα
Imerodromos logo
 

Τροπολογία του ΚΚΕ για τα δεδουλευμένα

Να «θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας η αξιόλογη καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών του εργαζομένου από τον εργοδότη,..

Στην τροπολογία του ΚΚΕ προβλέπεται επίσης πως «όποιος δεν καταβάλει εμπρόθεσμα στους απασχολουμένους σε αυτόν τις οφειλόμενες συνεπεία της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας πάσης φύσεως αποδοχές», τότε «τιμωρείται κατόπιν μηνύσεως» με «φυλάκιση μέχρι έξι (6) μήνες και χρηματική ποινή, της οποίας το ποσό δεν μπορεί να ορίζεται κάτω του 25% ούτε πάνω του 50% του καθυστερούμενου χρηματικού ποσού»

Αναδημοσιεύουμε από τον 902.gr την αιτιολογική έκθεση και το κείμενο της τροπολογίας και παραθέτουμε και τη σχετική τοποθέτηση του βουλευτή του ΚΚΕ, Χρήστου Κατσώτη.

Έχουμε και μια ερώτηση:

Οι κύριοι της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, που ορισμένοι από αυτούς άσκησαν σφοδρή κριτική στον Άρειο Πάγο για τη σχετική απόφαση, θα την ψηφίσουν; 

Προς το παρόν, με ανακοίνωση τους, ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς και η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου, αναφέρουν πως θα κάνουν αποδεκτή κατά το πρώτο της μέρος την τροπολογία του ΚΚΕ.  Αυτό πρακτικά σημαίνει πως ναι μεν το πρώτο μέρος έρχεται σε αντίθεση με τη σχετική απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά χωρίς να λαμβάνονται  τα ανάλογα πρακτικά μέτρα για την εφαρμογή, όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς διαβάζοντας (παρακάτω) ολόκληρη την τροπολογία του ΚΚΕ. 

 

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, Τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση μητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, Ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις».

Θέμα: Μη καταβολή των αποδοχών των εργαζομένων και βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την πρόσφατη απόφαση που είδε το φως της δημοσιότητας, ο Άρειος Πάγος επαναλαμβάνει δυστυχώς την πάγια νομολογία του με βάση την οποία η καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων στον εργαζόμενο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας. Σύμφωνα με το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 648 και 652 Α.Κ. με τη διάταξη του άρθρου 7 εδ. Α’ του ν. 2112/1920 που ορίζει ότι “πάσα μονομερής μεταβολή των όρων της υπαλληλικής συμβάσεως βλάπτουσα τον υπάλληλο θεωρείται ως καταγγελία ταύτης, δι’ ήν ισχύουσιν οι διατάξεις του παρόντος νόμου”, προκύπτει ότι μονομερής μεταβολή θεωρείται κάθε τροποποίηση των όρων εργασίας από τον εργοδότη που γίνεται κατ’ αθέτηση της εργασιακής συμβάσεως. Στην περίπτωση αυτή, ο μισθωτός μπορεί να αντιδράσει με τους εξής τρόπους: α) να αποδεχθεί τη μεταβολή, οπότε συνάπτεται νέα σύμβαση, τροποποιητική της αρχικής, η οποία είναι έγκυρη εφόσον δεν αντιβαίνει σε απαγορευτική διάταξη νόμου ή β) να θεωρήσει τη μονομερή βλαπτική μεταβολή ως καταγγελία από την πλευρά του εργοδότη και να αποχωρήσει από την εργασία, αξιώνοντας την καταβολή της νόμιμης αποζημιώσεως ή γ) να εμμείνει στη σύμβαση και να ζητήσει την τήρηση των συμβατικών όρων.

Σύμφωνα με την ίδια νομολογία μόνη όμως, η καθυστέρηση καταβολής του μισθού δεν συνιστά βλαπτική, υπό την ως άνω έννοια, μεταβολή των όρων της εργασιακής συμβάσεως, εκτός αν γίνεται δολίως και δη για να εξαναγκασθεί ο μισθωτός σε αποχώρηση από την εργασία του.

Η ερμηνεία που δίνει ο Άρειος Πάγος στην έννοια της μονομερούς βλαπτικής μεταβολής στην περίπτωση της καθυστέρησης («έστω και μακροχρόνιας», όπως, πλειοδοτώντας, αναφέρει η πρόσφατη απόφαση), έχει οδηγήσει στην ομηρία εκατοντάδες χιλιάδες απλήρωτους εργαζόμενους. Και τούτο διότι, με δεδομένη την οικονομική αδυναμία δικαστικής διεκδίκησης των δεδουλευμένων τους (η δε ικανοποίηση των αξιώσεών τους μετά τις πρόσφατες αλλαγές στα προνόμια των εργατικών απαιτήσεων σε πλειστηριασμούς και πτωχεύσεις είναι μάλλον απίθανη), εγκλωβίζονται σε ένα φαύλο κύκλο υποχρεωτικής παροχής εργασίας χωρίς αμοιβή, χωρίς δυνατότητα απεμπλοκής. Αρκεί ο εργοδότης να αποδείξει το ότι δεν είχε δόλο να απολύσει τον εργαζόμενο, αλλά η καθυστέρηση οφείλεται στη δυσμενή οικονομική συγκυρία!

Χιλιάδες παραδείγματα με εγκλωβισμένους εργαζομένους να κινούνται σαν «εργατικά ζόμπι» μεταξύ απλήρωτης εργασίας και ανεργίας αναφέρονται καθημερινά.

Για την αντιμετώπιση του παραπάνω σημαντικού προβλήματος των εργαζομένων καταθέτουμε την πιο κάτω τροπολογία.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, Τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση μητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, Ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις».

1. Στο άρθρο 7 του Ν. 2112/1920, όπως αυτό ισχύει μετά την προσθήκη του δεύτερου εδαφίου αυτού, δυνάμει του άρθρου 5 του Ν.4558/1930, προστίθεται τρίτο εδάφιο που έχει ως εξής: «Επίσης, θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας η αξιόλογη καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών του εργαζομένου από τον εργοδότη, ανεξαρτήτως της αιτίας της καθυστέρησης».

2. Η παρ. 1 του άρθρου μόνου του Α.Ν. 690/1945, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 2336/1995, αντικαθίσταται ως εξής:

1. Κάθε εργοδότης ή διευθυντής ή επιτετραμμένος ή με οποιονδήποτε τίτλο εκπρόσωπος οποιοσδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή εργασίας, καθώς και τα μέλη του ΔΣ ή ο βασικός/κύριος μέτοχος ανώνυμης εταιρείας, ο οποίος δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα στους απασχολουμένους σε αυτόν τις οφειλόμενες συνεπεία της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας πάσης φύσεως αποδοχές, που καθορίζονται είτε από τη σύμβαση εργασίας είτε από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας είτε από αποφάσεις διαιτησίας είτε από το νόμο ή έθιμο είτε σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3198/1955, συνεπεία της θέσεως των εργαζομένων σε κατάσταση διαθεσιμότητας, τιμωρείται κατόπιν μηνύσεως των ενδιαφερομένων ή των οργάνων του Υπουργείου Εργασίας ή των οργάνων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που είναι εντεταλμένα για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας ή της οικείας Αστυνομικής Αρχής ή της οικείας επαγγελματικής οργάνωσης των εργαζομένων, με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μήνες και χρηματική ποινή, της οποίας το ποσό δεν μπορεί να ορίζεται κάτω του 25% ούτε πάνω του 50% του καθυστερούμενου χρηματικού ποσού, για την εξεύρεση του οποίου οι τυχόν σε είδος οφειλόμενες αποδοχές πρέπει να αποτιμώνται, με τη σχετική απόφαση, σε χρήμα. Η εκδίκαση των παραπάνω υποθέσεων γίνεται με τη διαδικασία του αυτοφώρου, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 417 επ. του Κ.Ποιν.Δ.

Η τοποθέτηση του ΚΚΕ για την τροπολογία 

Εισηγούμενος την τροπολογία κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου για την ηλεκτρονική πλατφόρμα διαφήμισης όπου και κατατέθηκε ο βουλευτής του ΚΚΕ, Χρήστος Κατσώτης προκάλεσε την κυβέρνηση να την κάνει αποδεκτή. ‘Ετσι σημείωσε επιλύεται το θέμα της απόφασης του Αρείου Πάγου.

«Πολλά δάκρυα χύθηκαν για την απόφαση του Αρείου Πάγου, όπου δεν θεωρεί βλαπτική μεταβολή τη μη καταβολή των μισθών στους εργαζόμενους. Το Κ.Κ.Ε., λοιπόν, καταθέτει πρόταση, τροπολογία που εδώ θέλουμε, να μας πείτε, εάν θα την κάνετε δεκτή ή όχι, προκειμένου ν’ αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, που διαμορφώθηκε μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου και την έπιασαν κάποιοι εργοδότες και οι ήδη αρχίζουν, να μην πληρώνουν αυτά, που θα μπορούσαν, να πληρώσουν, γιατί σου λέει «έτσι κι αλλιώς και να μην καταβάλλουμε τις αποδοχές, δεν θεωρείται βλαπτική μεταβολή, μπορούμε και να τους υποχρεώσουμε σε παραίτηση και χωρίς καταβολή της αποζημίωσης», δηλαδή να μη δικαιούται ούτε αποζημίωση ο εργαζόμενος.

Αυτοί, λοιπόν, η πρόταση νόμου που καταθέτει το Κ.Κ.Ε., αντιμετωπίζει κάπως το πρόβλημα, που δημιούργησε η απόφαση του Αρείου Πάγου και, βεβαίως, αυστηροποιεί ακόμα παραπέρα αυτό το πλαίσιο και κάνει συνένοχους ή είναι και οι κύριοι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας, έχουν ευθύνη για τη μη καταβολή των δεδουλευμένων και όσων προβλέπει η εργατική νομοθεσία και προβλέπει το αυτόφωρο σε περίπτωση μη καταβολής των δεδουλευμένων. Εδώ, λοιπόν, θα πρέπει η Κυβέρνηση, να μας πει, αν πράγματι θέλει ή όχι, να διορθώσει αυτή την απόφαση του Αρείου Πάγου μέσα από μια νομοθετική ρύθμιση, που εδώ θ’ αποδεχτεί και θα προχωρήσει.

Ο Άρειος Πάγος έβγαλε μια απόφαση στηριζόμενος σε νομοθετικές ρυθμίσεις, που εδώ η Βουλή αποφάσισε. Εδώ η Βουλή, λοιπόν, μπορεί να διορθώσει και να έχει ένα άλλο πλαίσιο, το οποίο δε θα έχει παρερμηνείες ή δε θα λέει ότι «η μη καταβολή των δεδουλευμένων δεν είναι αυτόφωρο» και ότι «μπορεί ο εργοδότης, να μη πληρώνει και να μην καταβάλει αποζημιώσεις κι αυτό να μη θεωρείται βλαπτική μεταβολή για τους εργαζόμενους».

Επειδή, λοιπόν, το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό, αφορά στους εργαζόμενους πολλών κλάδων όλου του τμήματος της οικονομίας, η Κυβέρνηση εδώ έχει πολύ μεγάλη ευθύνη και εδώ θα πρέπει, να πάρει θέση πάνω στην τροπολογία, που έχουμε καταθέσει».

Σχετικά θέματα

Απόψεις