Just in

Όλα τα νέα
Imerodromos logo
 

Ο θάνατος του μικρομεσαίου

Ως την επόμενη εβδομάδα η Κυβέρνηση σε συνεργασία με το κουαρτέτο των δανειστών θα έχουν καταλήξει στο πλαίσιο διαχείρισης των..

Ως την επόμενη εβδομάδα η Κυβέρνηση σε συνεργασία με το κουαρτέτο των δανειστών θα έχουν καταλήξει στο πλαίσιο διαχείρισης των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων. Ήδη η Τράπεζα της Ελλάδος μέσω της Δημοσίευσης της Ενδιάμεσης Έκθεσης για την Νομισματική Πολιτική την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015, έθεσε το πλαίσιο διαχείρισης των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων το οποίο σύμφωνα με τον Διοικητή της ΤΕ πρέπει να κινηθεί στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

  1. Νομική και λογιστική παρακολούθηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων,

  2. εκχώρηση απαιτήσεων σε τρίτους, ή εξουσιοδότηση τρίτων προς είσπραξη αυτών,

  3. διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με τους οφειλέτες των προς διαχείριση απαιτήσεων, και

  4. σύναψη συμβάσεων συμβιβασμού ή ρύθμισης και διακανονισμού οφειλών, καθώς και κάθε άλλη πράξη ενεργητικής διαχείρισης στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας.

Στην ίδια έκθεση επισημαίνεται τα δανειακά χαρτοφυλάκια των 4 συστημικών τραπεζών χαρακτηρίζονται από μεγάλο αριθμό δανείων με σχετικά μικρά υπόλοιπα, ενώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια χαρακτηρίζονται από μεγάλη ανομοιογένεια καθώς υψηλά ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων καταγράφονται σε όλες τις κατηγορίες δανείων και σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Στην έκθεση τονίζεται επίσης ότι είναι αναγκαίο να εξεταστεί ο τρόπος τιμολόγησης στην περίπτωση τυχόν μεταφορών δανείων σε κάποιο σχήμα διαχείρισης προβληματικών δανείων καθώς και το θέμα εξεύρεσης χρηματοδότησης. Επιπλέον αν απαιτείται κρατική συμμετοχή αυτή υπόκειται σε αυστηρό θεσμικό πλαίσιο και έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια ενεργός δευτερογενής αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων περιβαλλόμενη με το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο αδειοδότησης και εποπτείας των εταιριών που θα δραστηριοποιηθούν σε αυτήν.

Έτσι με βάση διαρροές στον τύπο, φαίνεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος θα δώσει άδεια λειτουργίας σε εταιρίες ειδικού σκοπού και εταιρίες διαχείρισης ενεργητικού, στις οποίες θα συμμετάσχουν μετοχικά με ποσοστό περίπου 33% η κάθε συστημική τράπεζα υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω εταιρίες διαθέτουν ως μητρικές εταιρίες άδεια λειτουργίας και έδρα σε χώρα μέλος της Ευρωζώνης. Οι εν λόγω εταιρίες θα κληθούν να εφαρμόσουν τον κώδικα δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος που παρέχει τόσο βραχυπρόθεσμες ρυθμίσεις (επιμήκυνση, κεφαλαιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών, μείωση επιτοκίου διαχωρισμό οφειλής, διαγραφή ενός μέρους του οφειλόμενου υπολοίπου όσο και μακροπρόθεσμες (μετοχοποίηση χρεών και ρευστοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων). Η Κυβέρνηση επίσης πάντα σύμφωνα με διαρροές προτίθεται να νομοθετήσει την ονομαστικοποίηση των μετοχών των εταιρειών διαχείρισης προβληματικών δανείων καθιστώντας υποχρεωτική την ονομαστικοποίηση μετοχών για όποιον κατέχει ποσοστό άνω του 5%.

Αξίζει να επισημάνουμε ότι μιλάμε για κόκκινα δάνεια ύψους 107 δις ευρώ που αντιπροσωπεύουν το 50% του συνολικού δανεισμού του Ιδιωτικού Τομέα ύψους 220 δις ευρώ. Μετά την ανακεφαλαιοποίηση φιάσκο των 4 συστημικών τραπεζών καθώς ξεπουλήθηκε ενεργητικό ύψους 353 δις ευρώ έναντι συμμετοχής «ξένων θεσμικών επενδυτών» ύψους 8,1 δις ευρώ, οι τράπεζες υπό νέα μετοχική σύνθεση πλήρως αφελληνισμένες σε συνεργασία με τις παραπάνω εταιρίες-κοράκια διαχείρισης προβληματικών δανείων σκοπεύουν να μεθοδεύσουν και να ολοκληρώσουν την μεγαλύτερη αναδιανομή πλούτου που έχει λάβει χώρα ποτέ προχωρώντας είτε σε μετοχοποιήσεις χρεών, είτε σε ρευστοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων είτε σε εξαγορά ονομαστικής αξίας προβληματικών δανείων σε ποσοστό 30%-40%.

Απώτερος στόχος των δανειστών μας είναι εκτός από την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου με ευτελές τίμημα, η πρόσβαση σε περιουσιακά στοιχεία των συμπατριωτών μας που σήμερα αποτιμώνται στα 600 δις ευρώ με όσο πιο χαμηλό κόστος γίνεται.

Το ζητούμενο είναι αν θα το επιτρέψουμε ή θα το σταματήσουμε. Σε εμάς ανήκουν και οι 2 επιλογές.

Σχετικά θέματα

Απόψεις