Στιγμιότυπα
Ο Γεώργιος Βιζυηνός θεωρείται και είναι ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους των ελληνικών γραμμάτων και συγκεκριμένα της ελληνικής λογοτεχνίας. Το πραγματικό του όνομα ήταν Γεώργιος Μιχαήλ Σύρμας ή Μιχαηλίδης. Γεννήθηκε 8 Μαρτίου του 1849.  Ο Βιζυηνος δημοσιεύει τα Ποιητικά Πρωτόλεια, την πρώτη του ποιητική συλλογή, το 1873. Ένα χρόνο αργότερα το ποίημα του Κόδρος