Κοινωνία
Δυναμικά διαδήλωσαν έξω από το υπουργείο Παιδείας φοιτητικοί, σπουδαστικοί σύλλογοι  και σύλλογοι οικοτρόφων της Αθήνας και της Θεσσαλίας. Αιχμή το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την ανώτατη εκπαίδευση (με τη συγχώνευση του Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ Θεσσαλίας και άλλες ρυθμίσεις) που προωθεί αναδιαρθρώσεις μακριά από τις ανάγκες των φοιτητών και τις ελλείψεις και τα