Κοινωνία

Πελετίδης: Νέα επιστολή προς τον ΣΥΔΙΣΑ για τη διαχείριση των απορριμμάτων

Νέα επιστολή με την οποία ζητά άμεσα συζήτηση για τα βραχυπρόθεσμα – μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα βήματα για τη διαχείριση των απορριμμάτων, απέστειλε σήμερα ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, στον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥΔΙΣΑ).

Συγκεκριμένα ο δήμαρχος αναφέρει τα εξής:

«Από τον Φεβρουάριο του 2020, ο ΣΥΔΙΣΑ Ν. Αχαΐας έχει την ευθύνη της διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων του Ν. Αχαΐας, όπως προκύπτει από τη συστατική πράξη (Τεύχος B’ 439/13.02.2020). Μεταξύ των σκοπών του συνδέσμου περιλαμβάνεται η υλοποίηση των μέτρων που προωθούν την ιεράρχηση των δράσεων και εργασιών διαχείρισης αποβλήτων, η υγειονομική ταφή και η κατασκευή και λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων της περιοχής ευθύνης του. Ο ΣΥΔΙΣΑ πρέπει να εκπονήσει ενιαίο σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων για όλους τους δήμους του Νομού Αχαΐας, που στη συνέχεια να τεθεί σε συζήτηση στα Δημοτικά τους Συμβούλια.

Όπως είναι γνωστό, ο ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας είναι σε κατάσταση κορεσμού και πρέπει να κλείσει. Η κατασκευή και λειτουργία του εργοστασίου επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων στου Φλόκα θα καθυστερήσει, παρόλο που ο Δήμος της Πάτρας έχει ολοκληρώσει τις μελέτες πριν από 2 χρόνια. Όμως η κυβέρνηση και οι κρατικές υπηρεσίες αλλάζουν συνεχώς τους νόμους και τους όρους των διαγωνισμών. Ο ΧΥΤΑ Ξερόλακκας δεν μπορεί να δεχθεί τις ποσότητες απορριμμάτων μέχρι την έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου στου Φλόκα. Προκύπτει η αδήριτη ανάγκη για την άμεση εκπόνηση σχεδίου από τον ΣΥΔΙΣΑ με σκοπό τη διάθεση απορριμμάτων του Δήμου Πατρέων σε άλλους ΧΥΤΑ ή σε λειτουργούντα εργοστάσια επεξεργασίας συμμείκτων. Δηλαδή, να αποφασιστεί και να υλοποιηθεί το σταδιακό κλείσιμο του ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας, ώστε να μη μείνουν απορρίμματα στους δρόμους της Πάτρας με ολέθρια αποτελέσματα.

Από τα πρώτα άμεσα μέτρα, που θα πρέπει να περιλαμβάνει ο Σχεδιασμός για τον μετριασμό του προβλήματος είναι η άμεση μεταφορά όλων των απορριμμάτων των πρώην Δήμων Μεσσάτιδας και Βραχναιΐκων στον ΧΥΤΑ Φλόκα όπως άλλωστε προβλέπεται. Επιπρόσθετα θα πρέπει να εξευρεθεί μια φθηνή λύση για τη διάθεση απορριμμάτων σε ήδη λειτουργούντα εργοστάσια.

Μέχρι σήμερα, ο ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας λειτουργεί με προσωπικό του Δήμου Πατρέων. Μετά την παρέλευση δύο ετών από τη σύσταση του ΣΥΔΙΣΑ και ενάμισι έτους από την προγραμματική σύμβαση μεταξύ του ΣΥΔΙΣΑ και του Δήμου Πατρέων για την τεχνική υποστήριξη στο έργο της διάθεσης των στερεών αποβλήτων του Δήμου Πατρέων στον ΧΥΤΑ Ξερόλακκας, η λειτουργία του ΧΥΤΑ έπρεπε ήδη να υλοποιείται από το ΣΥΔΙΣΑ.

Ο ΣΥΔΙΣΑ είναι επιτακτική ανάγκη να αποφασίσει ένα συγκεκριμένο και ολοκληρωμένο σχέδιο και χρονοδιάγραμμα για τη λύση των πολύ οξυμένων προβλημάτων διαχείρισης των απορριμμάτων. Και αυτό με δεδομένη την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση ορισμένων μεγάλων ή μικρότερων έργων (Εργοστάσιο ΜΕΑ-ΜΕΒ, ΜΕΒ Ξερόλακκα, επέκταση ΧΥΤΥ Φλόκα κλπ.). Σήμερα βαδίζουμε στα τυφλά με πιθανά ολέθρια αποτελέσματα, ιδιαίτερα για την Πάτρα και το Αίγιο, όπου κατοικεί η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων του νομού.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούμε την Εκτελεστική Επιτροπή να εισηγηθεί άμεσα στο Διοικητικό Συμβούλιο τον σχεδιασμό της, που αφορά στα βραχυπρόθεσμα – μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα βήματα για τη διαχείριση των απορριμμάτων». 

(Επισκέψεις: 90 φορές, όπου 1 ημερήσιες)

Σχετικά Άρθρα

Ημεροδρόμος

Ημεροδρόμος

Send this to a friend