Γυναίκες καταγγέλλουν διακίνηση ψεύτικων γυμνών φωτογραφιών τους στο διαδίκτυο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις καταγγελίες, διακινούνται στην πλατφόρμας Telegram αλλά και γενικά στο διαδίκτυο, ψεύτικες γυμνές φωτογραφίες.