Just in

Όλα τα νέα
Imerodromos logo
 

Κυβερνητικές μεταφράσεις για τον «κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης των νέων» – Υπάρχει πιο κάτω;

«Πλαισίωση και καθοδήγηση, μέσω του αθλητισμού, των νέων που διατρέχουν κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης» Έτσι καταγράφεται το θέμα εγγράφου – πρόσκλησης του..

«Πλαισίωση και καθοδήγηση, μέσω του αθλητισμού, των νέων που διατρέχουν κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης»

Έτσι καταγράφεται το θέμα εγγράφου – πρόσκλησης του υπουργείου Εσωτερικών προς τους «∆ήµους και Περιφέρειες της Χώρας» και προς τις «Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις ∆/νσεις ∆ιοίκησης ».

Εμείς θεωρούμε πως δύσκολα ο τίτλος μπορεί να παρερμηνευθεί. Ίσα – ίσα εάν γνωρίζει και πως χρησιμοποιεί ειδικά η Ευρωπαϊκή Ένωση τη λέξη «ριζοσπαστικοποίηση» μπορεί να καταλάβει πολλά περισσότερα. 

Το συγκεκριμένο έγγραφο υπάρχει σε αρκετά δημοσιεύματα στο διαδίκτυο (ολόκληρο το έγγραφο ΕΔΩ) και το υπουργείο Εσωτερικών αναγκάστηκε  (με non paper – άτυπη ενημέρωση) να δώσει ορισμένες εξηγήσεις. 

Θα κάνουμε κάτι απλό και μετά ο καθένας μπορεί να κρίνει εάν η μετάφραση της μετάφρασης που κάνει το υπουργείο Εσωτερικών είναι κοροϊδία ή όχι.

Θα παραθέσουμε αποσπάσματα από το έγγραφο (όποιος θέλει να το διαβάσει ολόκληρο μπορεί να το κάνει στην παραπομπή που έχουμε πιο πάνω) και στη συνέχεια την άτυπη ενημέρωση του υπουργείου.

Να σημειωθεί εξαρχής πως ο συνολικός διαθέσιµος προϋπολογισµός για τη συγχρηµατοδότηση των «έργων» ανέρχεται σε 750.000 ευρώ. Το ανώτατο ύψος της επιχορήγησης είναι 60 000 ευρώ. Όταν πρόκειται για την καταπολέμηση της «ριζοσπαστικοποίησης λεφτά υπάρχουν χωρίς πολλές – πολλές προϋποθέσεις… 

Η Επιτροπή σκοπεύει να χρηµατοδοτήσει περίπου 15 προτάσεις.

Η ημερομηνία του εγγράφου είναι 26 Ιουλίου και από την αρχή εξηγείται πως το πρόγραμμα είναι συγκεκριμένο: 

«Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει στόχο να συµπληρώσει το ετήσιο πρόγραµµα εργασίας του 2017, σύµφωνα µε την απόφαση της Επιτροπής C (2017) 3847, της 9ης Ιουνίου 2017, σχετικά µε την έγκριση του ετήσιου προγράµµατος εργασίας 2017 για την εφαρµογή των πιλοτικών σχεδίων. Η ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2016) 379 final της 14.6.2016) προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών για την υποστήριξη της πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί σε βίαιο εξτρεµισµό επισηµαίνει σαφώς ότι η πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης αποτελεί βασικό στοιχείο του αγώνα κατά της τροµοκρατίας στην ΕΕ».  

Στους στόχους του προγράμματος αναφέρεται: 

«Η παρούσα δράση έχει ως στόχο τη στήριξη έργων που έχουν σχέση με τον αθλητισμό, διοργανώνονται από τοπικούς φορείς και την κοινωνία των πολιτών και εστιάζουν στην πρόληψη της περιθωριοποίησης και της ριζοσπαστικοποίησης, βοηθώντας, ιδίως, τους νέους που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού και ριζοσπαστικοποίησης να αποκτήσουν ταυτότητα και την αίσθηση του ανήκειν».

Στον κατάλογο των δραστηριοτήτων που μπορεί να επιλεγούν σημειώνεται, μεταξύ άλλων: 

«...δραστηριότητες που αποσκοπούν στην υποστήριξη διαδικασιών καταπολέµησης της ριζοσπαστικοποίησης, οι οποίες υλοποιούνται από επιλέξιµους αιτούντες σε συνεργασία µε τοπικές αρχές που είναι υπεύθυνες για θέµατα ριζοσπαστικοποίησης, τροµοκρατίας και αστυνόµευσης»

Η περίοδος υλοποίησης του «έργου» είναι από την 1.1.2018 και θα πρέπει να ολοκληρωθούν µέχρι τις 31.12.2018, σύμφωνα με το έγγραφο.

Η μετάφρασης της μετάφρασης 

To υπουργείο Εσωτερικών στο  non paper – άτυπη ενημέρωση σχολίασε το θέμα αναφέροντας πως  η σχετική εγκύκλιος

«εντάσσεται στο πλαίσιο της συνήθους διαδικασίας ενημέρωσης των αρμόδιων υπηρεσιών των ΟΤΑ για τα διαθέσιμα αναπτυξιακά προγράμματα και δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εντός των ορίων αυτής της διαδικασίας προηγήθηκε η ακριβής μετάφραση της εν λόγω πρόσκλησης».

Εξηγεί, δε, πως

«στην εγκύκλιο η έννοια της ριζοσπαστικοποίησης χρησιμοποιήθηκε ως το μέσο που ωθεί στην έξαρση των φαινομένων βίας, του ρατσισμού, της περιθωριοποίησης και της μισαλλοδοξίας και κατ’ επέκταση της τρομοκρατίας και, σε καμία περίπτωση δεν αφορά πολιτικές αντιλήψεις».

Μάλιστα, προσθέτει πως

«στην Ελλάδα η ριζοσπαστικοποίηση έχει σίγουρα πολιτικό περιεχόμενο. Για αυτό και η αυτολεξεί απόδοση του περιεχομένου της πρόσκλησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό την υποβολή προτάσεων για έργα και δράσεις κατά της τρομοκρατίας, μέσω αθλητικών δραστηριοτήτων,  καθώς και η πλημμελής ερμηνεία της έννοιας της ριζοσπαστικοποίησης στην προσπάθεια να δειχθούν τα νοήματα, οι ιδέες και οι προθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οδήγησε σε παρερμηνείες και άφησε περιθώριο για παρεξηγήσεις.

Καταλήγει τονίζοντας μεγαλοπρεπώς ότι

«είναι αυτονόητο ότι μία Κυβέρνηση της Ριζοσπαστικής Αριστεράς δεν θα άφηνε περιθώρια χρηματοδότησης δράσεων κατά της ριζοσπαστικοποίησης».

Για να είμαστε τελείως τυπικοί θα αναφέρουμε πως στο σχετικό non paper διευκρινίζεται πως «θα ακολουθήσει από την αρμόδια υπηρεσία επεξηγηματικό έγγραφο». Ενδεχομένως σε αυτό το έγγραφο να υπάρχουν και κάποια μαθήματα μετάφρασης, για ανάλογες περιπτώσεις, ώστε να γνωρίζει ο καθένας τον τρόπο που (παρ)ερμηνεύει, όποτε θέλει, η κυβέρνηση της «Ριζοσπαστικής Αριστεράς» τα κείμενα της «αγίας» Ευρωπαϊκής Ένωσης…

Το σημειώσαμε από την αρχή πως θεωρούμε ότι τίτλος των δράσεων δύσκολα μπορεί να παρερμηνευθεί, προσθέτοντας πως εάν γνωρίζει και πως χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση τη λέξη «ριζοσπαστικοποίηση» μπορεί να καταλάβει πολλά περισσότερα.

Μετά, λοιπόν, από όλα τα παραπάνω ρωτάμε: Πώς σας φαίνονται οι… μεταφραστικές εξηγήσεις της κυβέρνησης, για την μετάφραση;  

Και ρωτάμε και κάτι ακόμα:

Υπάρχει πιο κάτω;  Και κάνουμε και μια… πρόβλεψη: Σίγουρα!  

Σχετικά θέματα

Απόψεις