• Βουλγαρία 37%
  • Ρουμανία 25%
  • Τσεχία 16%
  • Πορτογαλία, Σουηδία 14%
  • Ουγγαρία, Λουξεβμούργο, Ιρλανδία, Κροατία, Εσθονία 13%
  • Ισπανία 10%
  • Γαλλία, Ολλανδία 8%
  • Ιταλία, Πολωνία 6%

Η Ελλάδα περιορίζεται στο 3%, πάνω μόνο από Φινλανδία, Μάλτα και Κύπρο που έμειναν αμετάβλητες και τις Δανία και Σλοβενία που υποχώρησαν.  Από thepressproject.gr