Επ’ αφορμή

Αυτό το Όχι ήτανε

Μεγάλο και Δικό μας

Χωρέσαν τρία γράμματα

Όλο τον εαυτο μας

πλανιόταν το ερώτημα

Σα σκοτεινός πυθμένας

Το είπαν τόσοι άνθρωποι 

Κι ακούστηκαν σαν ‘Ενας

 

Σημείωση: Το έργο, στη φωτογραφία, είναι του Ντίνου Πετράτου  

Ετικέττες:

Τα σχόλια δεν είναι διαθέσιμα

Άποστολή άρθρου μέσο Email