Χωρίς κατηγορία

1. Το μαύρο χρήμα του Πακέτου Ντελόρ…στη μαύρη τρύπα της Δημοκρατίας

 

Προτάσσοντας τα συμπεράσματα της ανάλυσης που ακολουθεί, ισχυρίζομαι ότι αν δεν σταματήσει αυτό το βιολί που άρχισε να παίζεται από την προηγούμενη κυβέρνηση και ενισχύεται από την παρούσα, θα παραχθεί απ’ το Β’ ΚΠΣ (Κοινοτικό Πρόγραμμα Σύγκλισης – το γνωστό μας ως “Β’ πακέτο Ντελόρ”) μαύρο χρήμα της τάξης του 1,5 τρισ. δραχμές που θα καταβροχθίσει στη δίνη του την απομένουσα δημοκρατία μας. 1,5 τρισ. δραχμές μαύρο χρήμα έχει τη δύναμη να συσπειρώσει άνομα συμφέροντα με δεσμούς παράνομους, έχει τη δύναμη να δημιουργήσει μαφίες που δεν θα περιοριστούν αναγκαστικά στη διαχείριση του πακέτου. Η Ιταλία έχει πολλά να μας διδάξει.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ

Με την δημοπράτηση ενός έργου δηλώνεται και ένα κόστος (προϋπολογισμός έργου) που συνήθως είναι 2,5 έως 4 φορές μεγαλύτερο από το πραγματικό. Για παράδειγμα: το σίδερο του σκυροδέματος δηλώνετε 320 δρχ /κιλό ενώ κοστίζει 125 δρχ, το μάρμαρο Καβάλας 45.000 δρχ /τ.μ. ενώ κοστίζει 7.000 δρχ., το νωπό σκυρόδεμα 32.000 δρχ/κ.μ. ενώ κοστίζει 12.000 δρχ.

Εάν θεωρήσουμε ότι ο εργολάβος πρέπει να κερδίσει για τις προσφερόμενες υπηρεσίες του 10% επί της προσφοράς του, όσο δηλαδή δέχεται η εφορία, τότε πρέπει να προσφέρει έκπτωση περίπου 57% για το σίδερο, 83% για το μάρμαρο, 58% για το σκυρόδεμα, κ.λπ. Οι εργολάβοι νουθετήθηκαν από το ΥΠΕΧΩΔΕ και προσφέρουν εκπτώσεις 30 έως 35%. Αυτό σημαίνει για τις προηγούμενες τρεις περιπτώσεις εργασιών ότι το δημόσιο χάνει περί το 27,5% από το σίδερο, 50,5% από το μάρμαρο και 25,5% από το σκυρόδεμα, και μάλιστα σε σχέση με το προϋπολογιζόμενο τίμημα. Οι απώλειες αυτές του δημοσίου δεν είναι μοναδικές. Άλλες παράμετροι που δεν μπορούμε να αναλύσουμε περισσότερο στο πλαίσιο της παρούσης, επιτρέπουν στον εργολάβο να εισπράττει αμοιβές για εργασίες που δεν εκτέλεσε.

Εν κατακλείδι, με μέση έκπτωση 32,5%, ο εργολάβος στην ακραία περίπτωση του μαρμάρου έπρεπε να κερδίζει 700 δρχ και κερδίζει πρόσθετα 22.725 δρχ. Ναι! Έικοσι δύο χιλιάδες επτακόσιες είκοσι πέντε δρχ.! Το ποσό αυτό (22.725 δρχ) είναι μαύρο χρήμα, γιατί με το ισχύον φορολογικό καθεστώς ξεφεύγει από τη φορολογητέα ύλη. (Σκεφτείτε τι πιθανό να συνέβη στο έργο του Μετρό της Αθήνας όταν έγινε αλλαγή των συμβατικών επιστρώσεων των σταθμών από άσφαλτο σε μάρμαρο. Μπορούν να μας ανακοινώσουν τις συμφωνηθείσες τιμές;).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ:

Οι προσφερόμενες μεγάλες εκπτώσεις είναι αναγκαίες γιατί αμβλύνουν τις συνέπειες της κρατικής απάτης που λέγεται προϋπολογισμός έργου και τις συνέπειες της απουσίας από τα έργα της θεμιτής επίβλεψης. Εάν περιορισθεί ο ανταγωνισμός των εργολάβων χωρίς καμιά άλλη αλλαγή στην αλυσίδα παραγωγής των δημοσίων έργων και αν παραμείνουν “συνετισμένοι” οι εργολάβοι ώστε να δίνουν εκπτώσεις 30 με 35%, τότε θα παραχθεί μαύρο χρήμα της τάξης του 25 ως 30% επί του προϋπολογισμού του έργου. Οι υφυπουργοί ΠΕΧΩΔΕ δήλωσαν στη ΣΑΤΕ (συνδικαλιστικό όργανο των μεγαλοεργολάβων) ότι θα θεωρούν την προσφορά έκπτωσης μεγαλύτερης από 35% “αντεθνική πράξη”. Ο υφυπουργός κ. Γείτονας δήλωσε ότι, στους πρόσφατους επαναναληπτικούς διαγωνισμούς της Εγνατίας οδού που ακυρώθηκαν λόγω μεγάλων εκπτώσεων, οι εργολάβοι δεν προσήλθαν γιατί δήθεν φοβήθηκαν το νέο νόμο. Ποιος δουλεύει ποιον; Δεν αντιλαμβάνεται η ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ ότι πράξεις που εμποδίζουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό και που οδηγούν στην απόκτηση αθέμιτων κερδών εις βάρος του Δημοσίου είναι κολάσιμες και επιλαμβάνεται εισαγγελέας; Γνωρίζει η σημερινή ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ τις συνέπειες των πράξεών της;

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Όταν με τις εύλογες κατά το ΥΠΕΧΩΔΕ εκπτώσεις του 30 έως 35% το νόμιμο κέρδος του εργολάβου είναι σε ποσοστό επί του προϋπολογισμού 3,5% και το μαύρο χρήμα 25% (αυτό συμβαίνει κατά μέσο όρο), δηλαδή περί τις 7 φορές μεγαλύτερο του νόμιμου, λογικό είναι να υπάρχουν οι ακόλουθες επιπτώσεις:

α) Στα οργανωτικά σχήματα των εργολάβων.

Ο “εργολάβος” δεν ενδιαφέρεται για την ίδια την παραγωγή του έργου γιατί δεν αξίζει τον κόπο. Κάποιος ταλαίπωρος θα βρεθεί για να το κατασκευάσει (κοινοπρακτικός θεσμός). Ενδιαφέρον έχει η δημιουργία και διαχείριση του μαύρου χρήματος, του αθέμιτου κέρδους. Ενδιαφέρον έχει να διαχειρίζεται την “κάσα” στο ευρύτερο κύκλωμα που απαιτείται για να παραχθεί το μαύρο χρήμα. Το μαύρο χρήμα μοιράζεται και ο διαχειριστής συνήθως παίρνει περισσότερα. Δε γνωρίζει το ΥΠΕΧΩΔΕ τι εστί “κολόκουρο” και πως αυτό μοιράζεται;

I. Η προσφορά “Yπηρεσίας” ενός σύγχρονου εργολάβου είναι: να εξουσιάσει τον εργοδότη (την κυβέρνηση). Αυτό επιτυγχάνεται κύρια με την αγορά ή εξαγορά των ΜΜΕ (η “κάσα” έχει λεφτά γι’ αυτό). Τυχαία είναι άραγε η προσπάθεια κάθε συνειδητού εργολάβου να εκδώσει εφημερίδα ή να μετέχει σε TV. με σίγουρη την άμεση οικονομική ζημία – ή και το αντίστροφο, εκδοτικές επιχειρήσεις να στρέφονται στα δημόσια έργα; Τυχαία διαστρεβλώνονται ή επιλεκτικά γράφονται στον Τύπο θέματα που έχουν σχέση με τα δημόσια έργα; (Αυτοί που διαβάζουν πίσω από τα γράμματα γνωρίζουν τα συμφέροντα που εξυπηρετούν τέτοιου είδους δημοσιεύσεις του τύπου).

Τυχαία η κύρια απασχόληση ενός υπουργού είναι η καθημερινή ανάγνωση των αποκομμάτων των εφημερίδων που έχουν σχέση με το υπουργείο του και η προσπάθεια που καταβάλλουν ώστε ο Τύπος να τους επιτρέψει να κρατήσουν την καρέκλα τους; Τυχαία, μετά από επιλεγμένα δημοσιεύματα αμφιλεγόμενων δημοσιογράφων, καταργήθηκαν υπουργοί;

II. Να εξαφανίσει τον ανταγωνισμό των εργολάβων περιορίζοντας τον αριθμό τους ή φροντίζοντας ώστε τα τεύχη δημοπράτησης των διαγωνισμών να φωτογραφίζουν λίγες επιχειρήσεις με διάφορα προς τούτο τεχνάσματα. Οι λίγοι εργολάβοι μπορούν πιο εύκολα να δημιουργήσουν το μαύρο χρήμα. (Το ΥΠΕΧΩΔΕ ενέδωσε σ’ αυτό).

ΙΙΙ. Να εξαγοράσει τη δημόσια διοίκηση. Αυτό πια είναι το μόνο εύκολο γιατί οι λίγοι που γνωρίζουν και είναι τίμιοι μπορούν να εξουδετερωθούν.

IV. Να ελέγχει τους συνδικαλιστικούς φορείς των τεχνικών. Νομίζω ότι αυτά που αναφέρθηκαν προδιαγράφουν πολλά χαρακτηρστικά γνωρίσματα της Μαφίας. Και αν ακόμη πολλοί δε λειτουργούν έτσι, θα προσαρμοστούν στις ανάγκες της αγοράς – αλλιώς θα εξαφανιστούν.

β) Συνέπειες στους πολιτικούς σχηματισμούς και στην κοινωνία μας.

Μέχρι τώρα, το μαύρο χρήμα των δημοσίων έργων ήταν περιορισμένο λόγω του μικρού προϋπολογισμού των έργων. Με το Β’ ΚΠΣ εκτινάσσεται στα ύψη (1,5 τρισεκατομμύρια δρχ. περίπου). Τέτοια ποσά δεν τα φαντάζεται η βιομηχανική μας παραγωγή, ούτε καν το ευρωπαϊκό κύκλωμα εμπορίας ναρκωτικών. Η βόμβα αυτή είναι ικανή να συνεισφέρει πολλαπλά στη διαμόρφωση κατάλληλων πολιτικών σχηματισμών. Με τόσα χρήματα αγοράζονται τα πάντα, με την προϋπόθεση βέβαια να συναινέσουν και η Κοιναγορίτες που προσφέρουν το χρήμα με το ένα χέρι. Εάν με το άλλο πάρουν ένα κομμάτι θα πούν το μεγάλο ΝΑΙ. Αυτό έχει σχέση με τα μεγάλα έργα για τα οποία θα αναφερθούμε σε άλλο τεύχος.

Αυτό που ήθελα να επισημάνω είναι ότι, χωρίς να καταλογίζω άμεσα αρνητικές προθέσεις στην κυβέρνηση, η έλλειψη δημόσιας διοίκησης, η απουσία οργάνωσης στα πολιτικά κόμματα, σε συνδυασμό με την έλλειψη δημοκρατικής λειτουργίας, το αρνητικό θεσμικό πλαίσιο παραγωγής των δημοσίων έργων και οι ανάγκες της παραπαίουσας οικονομίας μας για την απορρόφηση πάση θυσία του Β’ ΚΠΣ έχει, εκτός από τις συνέπειες που αναφέραμε, και την εξής βασικότερη: Να κλονίσει ακόμη περισσότερο την εμπιστοσύνη του λαού προς το υπάρχον πολίτευμα. Οι πρώτες ενδείξεις είναι ορατές. Τις επισήμανε και ο πρωθυπουργός της χώρας σχολιάζοντας τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών. Υπάρχουν και χειρότερα. Υπαρκτά πολιτεύματα είναι και ο φασισμός και η μοναρχία.

Όταν ο κόσμος της παραγωγής, οι μηχανικοί της παραγωγής που έχουν αποδεδειγμένα τη δυνατότητα να σύρουν το κάρο της ανάπτυξης υποχρεώνονται σε ανεργία ή απόσυρση, και μάλιστα εν όψει της διακηρυγμένης κοσμογονίας του Β’ ΚΠΣ, όταν έντιμοι υπουργοί καταργούνται, τότε, θα περιμένουμε να υποστούμε τις συνέπειες που αναφέραμε. Καλώς, λοιπόν, ανησυχεί ο πρωθυπουργός, αλλά αυτό δεν επαρκεί. Πρέπει και να ενεργήσει και μάλιστα σε σωστή κατεύθυνση (αντλώντας τα διδάγματά του και από την ανάλυση των αποτελεσμάτων από τη διαχείριση του Α’ ΚΠΣ που κατά τη γνώμη μας δεν κάλυψε τους στόχους του. Απλώς φαγώθηκε). Αντίθετα το Β’ ΚΠΣ, όπως εξελίσσεται, δεν θα φαγωθεί απλώς αλλά θα αποδειχτεί το κουτί των δώρων της Πανδώρας. 

(Επισκέψεις: 2.353 φορές, όπου 1 ημερήσιες)

Σχετικά Άρθρα

Ημεροδρόμος

Ημεροδρόμος

Send this to a friend