Χωρίς κατηγορία
Το σχόλιο που ακολουθεί δημοσιεύτηκε στη στήλη ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ της εφημερίδας Το Βήμα της Κυριακής, στις 18.12.94. Το μεταφέρουμε αυτούσιο: “Οι βουλευτές ψήφισαν την συμπληρωματική σύμβαση του Μετρό της Αθήνας και την επόμενη ημέρα η ανάδοχος κοινοπραξία παρέδωσε στη δημόσια επιχείρηση ¨Αττικό Μετρό” προσκλήσεις για διασκέδαση σε νυχτερινό κέντρο, προκειμένου όλοι
Χωρίς κατηγορία
  Το ΥΠΕΧΩΔΕ ανακοίνωσε ότι έργα οδοποιίας και λιμενικά, συνολικού προϋπολογισμού 125,6 δισ. δραχμές επαναδημοπρατούνται. Πρόκειται για τις δημοπρατήσεις έργων που εμείς καταγγείλαμε. Όπως φαίνεται καρποφόρησε, έστω και προσωρινά, τμήμα των προσπαθειών μας, που αποσκοπούν στην εξυγίανση του κυκλώματος παραγωγής των Δημοσίων Έργων. Πληροφορούμαστε, όμως, ότι το ΥΠΕΧΩΔΕ
Χωρίς κατηγορία
  Προτάσσοντας τα συμπεράσματα της ανάλυσης που ακολουθεί, ισχυρίζομαι ότι αν δεν σταματήσει αυτό το βιολί που άρχισε να παίζεται από την προηγούμενη κυβέρνηση και ενισχύεται από την παρούσα, θα παραχθεί απ’ το Β’ ΚΠΣ (Κοινοτικό Πρόγραμμα Σύγκλισης – το γνωστό μας ως “Β’ πακέτο Ντελόρ”) μαύρο χρήμα της τάξης του 1,5 τρισ. δραχμές που […]