Χωρίς κατηγορία

Εντολή ανάκληση εγγράφου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ

& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ  Αθήνα, 18/6/2015  Αρ. Πρωτ.: ΥΠΟΠΑΙΘ/ΑΓΓΠ/166599/3318

ΠΡΟΣ: 1. ΓΔΑΠΚ  Κα Έλενα Κόρκα 2. Διεύθυνση Μουσείων Κα Σουζάννα Χούλια-Καπελώνη ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο Αν. Υπουργού Πολιτισμού 2. Όλες τις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες 3. Δημόσια Μουσεία

Θέμα: Προσφορά εθελοντικής εργασίας

Παρακαλείσθε να ανακαλέσετε άμεσα το με αρ. πρωτ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/
TΑΜΣ/146803/86877/5296/3286/2-6-2015 έγγραφό σας, το οποίο δεν κοινοποιήθηκε ούτε στο Γραφείο Αν. Υπουργού ούτε στο Γραφείο Αν. Γεν. Γραμματέως και δημιούργησε λανθασμένες εντυπώσεις στην Υπηρεσία ευρύτατα, ο οποίες οξύνονται από ατυχείς διατυπώσεις επί θεμάτων που χρήζουν νομικής επεξεργασίας. Οι διατυπώσεις αυτές δεν αντικατοπτρίζουν το περιεχόμενο της συζήτησης κατά τις συσκέψεις των προϊσταμένων με την πολιτική ηγεσία στις 3 και 6 Απριλίου τ.έ. ούτε αντιστοιχούν στο πνεύμα του γενικού εγγράφου το οποίο απεστάλη στη ΓΔΑΠΚ εφ’ όλης της ύλης που συζητήθηκε στις εν λόγω συσκέψεις (αρ. πρωτ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΓΠ/108032/1779/24-4-2015).

Η Αν. Γενική Γραμματέας

Μαρία Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας

Αρχείου & Ενημέρωσης Κοινού

Χαρίκλεια Μάκα

(Επισκέψεις: 26 φορές, όπου 1 ημερήσιες)

Σχετικά Άρθρα

Ημεροδρόμος

Ημεροδρόμος

Send this to a friend