Πότε θα πληρώσουν οι εφοπλιστές κ. Σαμαρά;

 

Την ίδια στιγμή  που ο πρωθυπουργός Αντ. Σαμαράς, την Τρίτη έπλεκε το εγκώμιο των εφοπλιστών για τη μεγάλη τους «συνεισφορά» στην οικονομία της χώρας, έκρυβε ότι με τις «πλάτες» της κυβέρνησης οι Ελληνες πλοιοκτήτες δεν έχουν πληρώσει ακόμα την έκτακτη εισφορά ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία αποτελεί νόμο του κράτους!

Η συγκεκριμένη εισφορά των εφοπλιστών αφορά την τριετία 2014 – 2016, έχει ψηφιστεί στη Βουλή, ήδη από τον Δεκέμβριο του 2013, ωστόσο όπως αποκάλυψε η «Εφημερίδα των Συντακτών» στις 24 Απριλίου, δεν έχει ακόμα καταβληθεί ούτε ένα ευρώ στα κρατικά ταμεία από τους Έλληνες πλοιοκτήτες για το τρέχον έτος!  Μάλιστα σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, οι εφοπλιστές, έχουν αντιδράσει έντονα στη νομοθέτηση της έκτακτης εισφοράς, ισχυριζόμενοι ότι είχαν συμφωνήσει με τον πρωθυπουργό να «είναι σε εθελοντική βάση»! Θυμίζουμε ότι τον περασμένο Ιούλιο, ο πρωθυπουργός είχε συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με το προεδρείο της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, όπου και στήθηκε μια ολόκληρη φιέστα, προκειμένου να διαφημιστεί ή δήθεν «εθελοντική συνεισφορά» των εφοπλιστών στην αντιμετώπιση της κρίσης…

Σχεδόν ένα χρόνο μετά και αφού η «εθελοντική εισφορά» πήρε τη μορφή νόμου, το ισχυρότερου τμήμα του ελληνικού κεφαλαίου, το οποίο απολαμβάνει πλήθος φοροαπαλλαγών, πατάει πάνω στις κυβερνητικές μεθοδεύσεις και δεν έχουν δώσει ούτε ευρώ! Έξι μήνες μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου, δεν έχουν ακόμα εκδοθεί οι σχετικοί εγκύκλιοι και οι υπουργικές αποφάσεις, ώστε να προχωρήσει η είσπραξή των χρημάτων! Αυτό φυσικά σε τίποτα δεν εμπόδισε χτες τον πρωθυπουργό να πλέξει το εγκώμιο των εφοπλιστών, μιλώντας στα εγκαίνια της έκθεσης «Ποσειδώνια» και να τους αναγάγει ουσιαστικά σε …ευεργέτες του τόπου.

Δεν εφαρμόζουν ψηφισμένο νόμο για την εισφορά των πλοιοκτηκτών!

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Η διάταξη που προβλέπει την έκτακτη εισφορά των εφοπλιστών, ενσωματώθηκε στον νόμο για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) και ψηφίστηκε στις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου. Συγκεκριμένα στο άρθρο 14του νόμου 4223/2013, καθορίστηκε ότι θα επιβληθεί για 3 χρόνια (2014, 2015, 2016) έκτακτη εισφορά στους εφοπλιστές και θα υπολογίζεται με βάση τα πλοία τα οποία εκμεταλλεύεται, κατά κυριότητα ή μη, η κάθε πλοιοκτήτρια εταιρεία ή διαχειρίζεται η κάθε διαχειρίστρια εταιρεία, ως εξής:

1)  «Για όλα τα πλοία με ελληνική σημαία πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975, καθώς και πλοία δεύτερης κατηγορίας άνω των πεντακοσίων (500) κόρων ολικής χωρητικότητας του ιδίου νόμου, καταβάλλεται ετησίως και για τα τρία (3) παραπάνω έτη ποσό ίσο με το διπλάσιο του τελικού ποσού του φόρου που υπολογίστηκε και βεβαιώθηκε από την αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης για κάθε πλοίο κατά την προηγούμενη κάθε φορά φορολογική περίοδο και χωρίς να αφαιρούνται οι υπό του νόμου προβλεπόμενες μειώσεις του άρθρου 5 του ν. 27/1975.

2)  «Για τα πλοία με ξένη σημαία, των οποίων η διαχείριση γίνεται από ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 27/1975, καταβάλλεται ετησίως και για τα τρία (3) επόμενα έτη ποσό ίσο με το διπλάσιο του τελικού ποσού του φόρου που υπολογίστηκε και βεβαιώθηκε από την αρμόδια υπηρεσία της φορολογικής διοίκησης για κάθε πλοίο κατά την προηγούμενη κάθε φορά φορολογική περίοδο, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 27/1975, όπως ισχύει και χωρίς να αφαιρούνται οι υπό του νόμου τυχόν προβλεπόμενες μειώσεις ή εκπτώσεις του άρθρου 5 και των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 26 του ν. 27/1975».

Βάση των συγκεκριμένων διατάξεων, η έκτακτη εισφορά αφορά τόσο τους εφοπλιστές ή τις πλοιοκτήτριες εταιρείες που έχουν πλοία με ελληνική σημαία, όσο και τους αλλοδαπούς πλοιοκτήτες ή πλοιοκτήτριες εταιρείες που έχουν πλοία με ξένη σημαία, τα οποία διαχειρίζονται ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες, οι οποίες όμως έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. Ο αριθμός των ναυτιλιακών εταιρειών που εμπίπτουν στις συγκεκριμένες διατάξεις, σύμφωνα με τα επίσημες εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομικών , υπολογίζονται σε περίπου 450 εταιρείας, με σύνολο πλοίων περίπου 2.800! 

Προκειμένου να προσδιοριστεί και να  υπολογιστεί η καταβολή  της έκτακτης εισφοράς των εφοπλιστών, κατά την διάταξη του άρθρου 14 παρ. 5 του ν. 4223/2013, οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης στην οποία υπάγονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου κάθε έτους καθώς και  βεβαίωση: «Σχετικά με τον αριθμό των πλοίων, τη σημαία, την ηλικία και την ολική χωρητικότητα των πλοίων, τον αριθμό ΙΜΟ, το ύψος της ετήσιας παροχής ενός εκάστου με βάση τα κριτήρια υπολογισμού του παρόντος άρθρου. Για τα πλοία υπό ελληνική και υπό ξένη σημαία στην ανωτέρω δήλωση θα επισυνάπτονται τα αντίγραφα των αντίστοιχων δηλώσεων φορολογίας πλοίου της προηγούμενης φορολογικής χρήσης».     

Επίσης, κατά το άρθρο 14 παρ. 8 του ιδίου νόμου, προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία θα καθορίζει τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης της παροχής του παρόντος άρθρου, η διαδικασία καταβολής αυτής και κάθε θέμα σχετικό με την καταβολή.  Επίσης, όπως ορίζει ο νόμος, με την υποβολή της δήλωσης από τις ναυτιλιακές εταιρείες, πρέπει να καταβάλλεται «το μισό του ετήσιου οφειλόμενου ποσού παροχής», ενώ το υπόλοιπο πρέπει να καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουλίου κάθε έτους.

Μετά τα διαδοχικά δημοσιεύματα που αποκάλυπταν ότι οι κυβερνώντες προσπαθούν να «ξεχαστεί» η υπόθεση, το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε μια προκλητική ανακοίνωση, η οποία όμως αποτύπωνε την πρόθεση της κυβέρνησης να παραπεμφθεί στις «ελληνικές καλένδες» το θέμα της έκτακτης φορολόγησης των εφοπλιστών! «Ο λόγος για τον οποίο οι σχετικές διατάξεις δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί στην ολότητά τους, είναι ότι προσέκρουσαν σε τεχνικές δυσκολίες, ιδίως σε θέματα ολοκλήρωσης των σχετικών ηλεκτρονικών εφαρμογών, οι οποίες αντιμετωπίζονται ταχύτατα»! Αυτό ισχυριζόταν το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να …δικαιολογήσει την μη εφαρμογή του νόμου.

samaras- veniamisΚερδίζουν δις ευρώ, δεν πληρώνουν ούτε τα «ψίχουλα»

Ωστόσο μέχρι σήμερα η  κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει ακόμα στην υπογραφή των απαραίτητων υπουργικών αποφάσεων και την έκδοση των εγκυκλίων, για να ξεκινήσει η καταβολή της έκτακτης εισφοράς των πλοιοκτητών. Την κωλυσιεργία των υπουργείων και ειδικότερα του Οικονομικών, αξιοποιούν μέχρι σήμερα οι εφοπλιστές για να μην υποβάλλουν τις σχετικές δηλώσεις για το 2014 με αποτέλεσμα να μην έχει προχωρήσει η διαδικασία προσδιορισμού και είσπραξης των σχετικών φόρων, όπως προβλέπει ο σχετικός νόμος!

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε συνάντηση του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο των Ελλήνων Εφοπλιστών Θ. Βενιάμης, στην οποία ο τελευταίος εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του στον πρωθυπουργό για την απόφαση να καταστεί υποχρεωτική η εθελοντική, όπως είχαν συμφωνήσει αρχικά, έκτακτη φορολόγηση του εφοπλιστικού κλάδου! Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, κυβέρνηση και εφοπλιστές φαίνεται να έχουν συμφωνήσει να «παγώσει» η νομοθετική διαδικασία και να βρεθεί «φόρμουλα» ώστε να προβλέπεται μόνο σε εθελοντική μορφή!

Το ποσό που υπολογίζεται να μπει στα κρατικά ταμεία, συνολικά στην τριετία, δεν ξεπερνάει τα 400 εκατ. ευρώ, ωστόσο και αυτά τα «ελάχιστα», οι εφοπλιστές με την ανοχή και την συνδρομή της κυβέρνησης επιδιώκουν να μη τα καταβάλλουν! Πρόκειται στην κυριολεξία για ψίχουλα μπροστά στα κέρδη του εφοπλιστικού κεφαλαίου, τα οποία σύμφωνα με τις πιο μετριοπαθείς εκτιμήσεις ξεπερνούν τα 200 δις ευρώ την τελευταία δεκαετία! Την ίδια ώρα μάλιστα που οι πλοιοκτήτες αποφεύγουν ουσιαστικά να δώσουν την έκτακτη εισφορά, έχουν αγοράσει και ναυπηγήσει τα τελευταία χρόνια χιλιάδες πλοία!

Ας αφήσουμε όμως τον ίδιο τον πρωθυπουργό να διαφημίσει τα έργα και τις ημέρες των εφοπλιστών. «Ο Ελληνικός στόλος ήδη μεταφέρει το 15% του παγκόσμιου εμπορίου! Στα τελευταία 10 χρόνια οι Έλληνες πλοιοκτήτες έχουν ναυπηγήσει πάνω από 2500 ποντοπόρα πλοία, κυρίως σε ναυπηγεία της Άπω Ανατολής. Τώρα που μιλάμε, οι Έλληνες πλοιοκτήτες παραγγέλνουν ένα νέο πλοίο κάθε 2 μέρες!». Αυτά σημείωσε χτες ο πρωθυπουργός από το βήμα της έκθεσης «Ποσειδώνια» υμνώντας τα επίτευγμα των Ελλήνων εφοπλιστών. Φυσικά δεν βρήκε ούτε μια λέξη να αρθρώσει για τους φόρους που δεν καταβάλλουν και αποτελούν το βασικό όπλο για να χτιστεί το περιβόητο «εφοπλιστικό θαύμα».

Θυμίζουμε ότι οι εφοπλιστές με βάση το άρθρο 25 του νόμου 27/1975 και το νόμο 2687/53, απολαμβάνουν καθεστώς φοροασυλίας, αφού απαλλάσσονται συνολικά από την καταβολή 60 φόρων!

ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ έφεραν το θέμα στη Βουλή

Το θέμα της μη καταβολής της έκτακτης εισφορά των εφοπλιστών αλλά και το προκλητικό καθεστώς φοροασυλίας που έχουν, έφεραν στη Βουλή με ερωτήσεις τους, αρχικά βουλευτές του ΚΚΕ και στη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα οι βουλευτές του ΚΚΕ Θ. ΠαφίληςΧρ. Κατσώτης και Ν. Καραθανασόπουλος, το Φλεβάρη του 2014 κατέθεσαν σχετική ερώτηση στη Βουλή, με την οποία μεταξύ άλλων καλούσαν την κυβέρνηση να απαντήσει :«Τι φόρους έχουν πληρώσει οι εφοπλιστές το 2013 για πλοία με ελληνική σημαία πρώτης κατηγορίας του νόμου 27/1975, καθώς και για πλοία δεύτερης κατηγορίας άνω των 500 ΚΟΧ του ίδιου νόμου; Πόσες ναυτιλιακές εταιρείες και τι ποσό έχουν καταβάλλει το 2013 με βάση το «συνυποσχετικό σύμφωνο οικειοθελούς φορολόγησης των εφοπλιστών»;».

Στις 3 Μαίου του 2014 ερώτηση στη Βουλή για τη μη καταβολή της έκτακτης εισφοράς των Ελλήνων εφοπλιστών κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Θ. Δρίτσας, Ν. Συρμαλένιος και Στ. Κοντονής. Όπου ανέφεραν πως «είναι δυνατόν οι τεχνικές δυσκολίες, τις οποίες επικαλείται ο υπουργός σε πρόσφατη ανακοίνωσή του, να υπερκαλύπτουν την πολιτική βούληση για την είσπραξη μιας οφειλής προς το δημόσιο, ειδικά στην παρούσα περίοδο, όπου κάθε δημόσιο έσοδο θεωρείται απαραίτητο; Ποιες επακριβώς είναι αυτές οι τεχνικές δυσκολίες, τις οποίες επικαλείται ο υπουργός και πότε προβλέπει να  αποκατασταθούν;»

Φυσικά απάντηση δεν πήραν ποτέ! Οι εφοπλιστές συνεχίζουν να μην πληρώνουν την έκτακτη εισφορά, όταν την ίδια ώρα το σύνολο των λαϊκών στρωμάτων στενάζει για να τα βγάλει πέρα με φόρους και χαράτσια, απειλούμενο από τους κυβερνώντες με κατασχέσεις μισθών, συντάξεων και σπιτιών.

 

 

 

 

 

 

kapsimi

kapsimi

kapsimi

Τα σχόλια δεν είναι διαθέσιμα

Άποστολή άρθρου μέσο Email