Απόψεις
Το σημερινό μου σημείωμα αφορά και πάλι στο ποδόσφαιρο, το πιο λαϊκό και δημοφιλές άθλημα. Αφορά σε δύο ξεχωριστές υποθέσεις, μια στην Ιταλία και μια στη χώρα μας. Δύο ξεχωριστές υποθέσεις με έναν, όμως, κοινό παρονομαστή: την εμπορευματοποίηση του αθλητισμού και ειδικά του ποδοσφαίρου το οποίο βρίσκεται τώρα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας λόγω των […]