Κοινωνία
Η πανδημία του Covid-19, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε υγειονομικό επίπεδο και η επακόλουθη οικονομική κρίση επηρέασαν έντονα την κοινωνικοοικονομική ζωή σε ολόκληρο τον κόσμο. Πολλοί συζητάνε για τις επιπτώσεις στην εργασία και στην οικονομία γενικότερα, ωστόσο λίγοι εστιάζουν στο πως αυτά τα αποτελέσματα διαφοροποιούνται τόσο ανάμεσα στους διαφορετικούς κλάδους μιας
Πολιτική
Ένα φαινόμενο που παρατηρείται την τελευταία 25ετία και το οποίο δεν περιποιεί τιμή για τις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες αναδεικνύει το Institute for Fiscal Studies (IFS). Πρόσφατη έρευνα του εδρεύοντος στο Λονδίνο Ινστιτούτου διαπιστώνει ότι από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 έχει αυξηθεί ο αριθμός των ανθρώπων που, παρότι έχουν δουλειά, αδυνατούν να ξεφύγουν από […]
Πολιτική
«Η εμπειρογνώμων της απασχόλησης», Αντιγόνη Λυμπεράκη, προτείνει: «Λίγοι κανόνες στην αγορά εργασία, αλλά να τηρούνται παντού». Η αλήθεια είναι ότι δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει «εμπειρογνώμων της απασχόλησης». Κι έχουμε και μια ένσταση: Θεωρούμε την εργασία δικαίωμα και όχι ευκαιρία, όπως την παρουσιάζουν οι υποστηρικτές των ιδεών της κυρίας Λυμπεράκη. Δεν πιστεύουμε σε