Κοινωνία

Σήμα κινδύνου για τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του Νοτίου Αιγαίου

Σήμα κινδύνου για την κατάσταση των υποδομών, την έλλειψη προσωπικού και τις εργασιακές συνθήκες στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του Νοτίου Αιγαίου έστειλε η Γενική Συνέλευση των εργαζομένων του «Ειδικού Προγράμματος απασχόλησης για ανέργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς» από τις 4 Δομές του ΚΚΠΠ ΝΑ.

Η συνέλευση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 12 Οκτώβρη προωθώντας τα αιτήματα των εργαζομένων τα κυριότερα των οποίων είναι:

 Να αναβαθμιστούν οι εγκαταστάσεις Πρόνοιας με σύγχρονες υποδομές σε τεχνολογικό και υλικοτεχνικό
εξοπλισμό.
 Να αυξηθούν οι κρατικοί πόροι για την ανάπτυξη νέων αναγκαίων μονάδων υγείας- πρόνοιας και
εκσυγχρονισμό των υπαρχουσών, για την προσφορά υπηρεσιών πρόνοιας και κοινωνικών παρεμβάσεων
στην Κοινότητα και στις ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες
 Να καλυφθούν με επαρκή χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, οι αυξημένες ανάγκες των
δομών πρόνοιας και της υγείας, με εργαζόμενους σε οργανικές θέσεις
 Αναβάθμιση των Κοινωνικών Δομών με αύξηση των θέσεων για όλες τις ειδικότητες, ιδιαίτερα αυτών
που σήμερα υπάρχουν ελλείψεις.
 Άμεσα να ανανεωθεί το Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ ( που λήγει το 2020) και να
προχωρήσει η διαδικασία μονιμοποίησης του Επιστημονικού Προσωπικού από προγράμματα του ΟΑΕΔ
προκειμένου να αποφευχθεί η υπο-στελέχωση των Μονάδων Πρόνοιας και η διάρρηξη των σχέσεων
μεταξύ Κοινωνικών Επιστημόνων και Περιθαλπόμενων.
 Την προώθηση συγκρότησης ενός νέου κλαδικού σωματείου, σχεδιασμένο και δομημένο πάνω στη
διαλεκτική σχέση Εργαζομένων-Κοινωνίας.

Όπως σημειώνεται στο δελτίο Τύπου της Συνέλευσης

  • «οι εργαζόμενες και εργαζόμενοι, βιώνοντας το αίσθημα της ανασφάλειας λόγω της παροδικότητας του συγκεκριμένου προγράμματος, και θεωρώντας καθήκον τους τη διεκδίκηση της ανανέωσης (αν όχι της μονιμοποίησης) της εργασιακής τους θέσης, όπως και την περαιτέρω στελέχωση των δομών κοινωνικής πρόνοιας της Ρόδου,
  • αναγνωρίζοντας πως το καθεστώς της ανεργίας παραμένει προ των πυλών και πως δεν καταπολεμάται με τέτοιου πρόσκαιρου χαρακτήρα προγράμματα, οφείλουμε πρωτίστως να διεκδικηθούν από τις νέες και τους νέους επιστήμονες-εργαζόμενους το βιοτικό και εργασιακό επίπεδο που τους αξίζει».

Τονίζεται ότι «κάτω από την ανάγκη, λοιπόν, της διεκδίκησης των δικαιωμάτων και των αναγκών τους, οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι στο ΚΚΠΠ Νοτίου Αιγαίου, προχώρησαν, στη γνωστοποίηση στις τοπικές οργανώσεις τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Ιδιαίτερα ο τομέα μας, η Κοινωνική Πρόνοια, ένας τομέας που έχει αποδεκατιστεί διαχρονικά, δεν μπορεί να καλύψει τον ίδιο το σκοπό της ύπαρξής του. Οι δομές στο Νότιο Αιγαίο έχουν φτάσει σε οριακό σημείο, εγκυμονώντας κινδύνους. Οι εργαζόμενες και οι
εργαζόμενοι σ’ αυτές τις δομές γνωστοποίησαν πως παρέχουν τις υπηρεσίες σε κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες χωρίς να πληρούνται κατ’ ελάχιστο οι προϋποθέσεις της επιστημονικό-τεχνικής ανάπτυξης της σύγχρονης κοινωνίας. Σε αντίθεση με τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, όπως η φτώχεια, η εξάρτηση, η φροντίδα των ΑμΕΑ και της τρίτης ηλικίας, η παιδική πρόνοια. Η εργασίας μας έχει ημερομηνία λήξης, αφήνοντας μετέωρους τους ανθρώπους με τους οποίους έχουν δουλέψει για 12 ολόκληρους μήνες. Μια προσπάθεια που
γίνεται χωρίς τα απαραίτητα υλικοτεχνικά μέσα και χωρίς τον απαιτούμενο χρόνο για την αξιοποίηση της ανατροφοδότησης που παίρνουν από τους περιθαλπόμενους».

Στο δεύτερο τμήμα της συνέλευσης αποφασίστηκε με ευρεία πλειοψηφία από το σώμα των εργαζομένων συναντήσεις με:

 όλους τους άμεσα εμπλεκόμενους συνδικαλιστικούς φορείς και τα σωματεία εργαζομένων του
Ν. Δωδεκανήσου αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο, ζητώντας τη στήριξή τους στο αίτημά μας
για άμεση ανανέωση του προγράμματος εφόσον καλύπτουμε τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες
των υπηρεσιών
 τους αιρετούς εκπροσώπους σε επίπεδο νομού αλλά και περιφέρειας
 τους εργαζόμενους σε Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του προγράμματος ΟΑΕΔ των 5.500
ανέργων που τοποθετήθηκαν σε δομές σε πανελλαδικό επίπεδο αλλά και τους αντίστοιχους του
προγράμματος κοινωφελούς εργασίας.
 Όλα τα τοπικά ΜΜΕ σχετικά με την κινητοποίησή τους .

(Επισκέψεις: 103 φορές, όπου 1 ημερήσιες)

Σχετικά Άρθρα

Ημεροδρόμος

Ημεροδρόμος

Send this to a friend