Το πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού κυκλοφορίας ήταν σε γνώση της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων από τον Ιούλιο του 2022 αναφέρει ο ΟΣΕ, σε ανακοίνωσή του, απαντώντας στη ΡΑΣ που νωρίτερα επέκρινε ως ανεπαρκές το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.