Θα ακολουθησει τις επόμενες ώρες η έκδοση σχετικής Υπουργικής αποφάσεως.