Just in

Όλα τα νέα
Imerodromos logo
 

Καταγγελία υπαλλήλων ΟΑΕΔ: Έγινε απευθείας ανάθεση σχεδόν 34.000€ σε εταιρεία που δεν έχει ούτε site ούτε σταθερό τηλέφωνο

Σε μια σοβαρή καταγγελία προχωρά ο πανελλήνιος σύλλογος υπαλλήλων ΟΑΕΔ (νυν ΔΥΠΑ), καθώς σε εκτενή ανακοίνωσή τους τονίζουν ότι ο..

Σε μια σοβαρή καταγγελία προχωρά ο πανελλήνιος σύλλογος υπαλλήλων ΟΑΕΔ (νυν ΔΥΠΑ), καθώς σε εκτενή ανακοίνωσή τους τονίζουν ότι ο οργανισμός έκανε απευθείας ανάθεση έργου για διαφήμιση δράσεων κατάρτισης σε εταιρεία-φάντασμα που δεν έχει ούτε ιστοσελίδα, ούτε σταθερό τηλέφωνο.

Στην καταγγελία των εργαζομένων τονίζεται ότι τα τελευταία πέντε χρόνια η διοίκηση έχει εκταμιεύσει πακτωλό χρημάτων στον ιδιωτικό τομέα ιδιαίτερα μέσω απευθείας αναθέσεων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων ΟΑΕΔ – τ. ΟΕΕ – τ. ΟΕΚ

Τα τελευταία πέντε χρόνια στη Δ.ΥΠ.Α. η Διοίκηση έχει εκταμιεύσει πακτωλό χρημάτων στον ιδιωτικό τομέα ιδιαίτερα μέσω απευθείας αναθέσεων.

Με την με αριθμό 504001/23-04-2024 απόφαση της Δ.ΥΠ.Α. (ΑΔΑ :ΨΨ274691Ω2-9Μ3) αποφασίστηκε η «ανάδειξη μέσω της διαδικασίας της απ’ ευθείας ανάθεσης ως οριστικού

αναδόχου που θα αναλάβει την υλοποίηση της προμήθειας – υπηρεσίας για την «Καμπάνια ενημέρωσης κοινού σε περιφερειακά τηλεοπτικά μέσα για ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ», σύμφωνα με

το Υ.Σ. 232/01-04-2024 της Διεύθυνσης Γραμματείας Διοίκησης της Δ.ΥΠ.Α., πιθανής συνολικής δαπάνης ύψους 27.250,00€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 33.790,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

24%), τον οικονομικό φορέα SYN INTERNATIONAL Ι.Κ.Ε. με διακριτικό τίτλο “SYN INTERNATIONAL” (ΑΦΜ 802042885)».

Ανατρέχοντας στα ανοικτά δεδομένα του Υπουργείου Ανάπτυξης διαπιστώσαμε ότι η συγκεκριμένη εταιρεία συστάθηκε την 11η/2/2023, ως στοιχεία επικοινωνίας διαθέτουν δύο προσωπικά mailκαι έναν αριθμό κινητού. Δεν βρέθηκε δημοσιευμένο κανένα σταθερό τηλέφωνο αλλά ούτε βρέθηκε να κατέχει ουδεμία ιστοσελίδα ή κάποιο λογαριασμό σε κοινωνικά δίκτυα παρότι ως δραστηριότητες και σκοπούς έχει μεταξύ άλλων τις υπηρεσίες σχεδιασμού εφαρμογών, web portals, έκδοση λογισμικού, παραγωγή αφισών και διαφημιστικού υλικού κ.α. ενώ ως κύριος ΚΑΔ είναι ο 62.01.11 – υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές !!

Δεν είναι λίγο περίεργο μια εταιρεία να έχει ιδρυθεί για να κατασκευάζει σελίδες στο διαδίκτυο και ηλεκτρονικές εφαρμογές αλλά να μην έχει κατασκευάσει μια ιστοσελίδα για τις υπηρεσίες που προσφέρει και για να αυτοδιαφημίζεται;

Σύμφωνα πάντα με τα ανοικτά δεδομένα του Υπουργείου Ανάπτυξης ως ενεργά μέλη της Διοίκησης της ανωτέρω εταιρείας είναι ο ΚΑΖΙ ΖΑΦΑΡ ΟΜΑΡ με ποσοστό 99% και η ΓΚΟΥΝΗ ΚΑΖΙ ΖΑΦΑΡ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ με ποσοστό 1%.

Για την αναγκαιότητα διαφήμισης της Δ.ΥΠ.Α. επαναλαμβάνουμε ότι διαφωνούμε ιδιαίτερα όταν για την παραγωγή του διαφημιστικού υλικού διοχετεύονται χιλιάδες ευρώ σε ιδιώτες

αντί να χρησιμοποιηθούν ίδια μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό της. Επιπροσθέτως η Δ.ΥΠ.Α θα έπρεπε να συνεργάζεται με την ΕΡΤ για την παραγωγή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών διαφημιστικών εντελώς αδαπάνως.

Για την συγκεκριμένη όμως απευθείας ανάθεση, μας δημιουργούνται πολλά ερωτήματα για τα οποία θα πρέπει να απαντήσει η ίδια η Διοίκηση της Δ.ΥΠ.Α. καθώς και να λάβουν γνώση το εποπτεύον Υπουργείο όπως και τα ΜΜΕ.

  • Ποιά ήταν τα κριτήρια επιλογής της συγκεκριμένης εταιρείας δεδομένου ότι δεν υπάρχουν δημοσιευμένα κάποια στοιχεία που να τεκμηριώνουν την καταλληλότητά της όπως

  • ενεργές ή μή ενεργές συμβάσεις για έργα με φορείς του Δημοσίου, συνεργασίες με ιδιωτικές εταιρείες κ.α ;

  • Ποιός από τη Διοίκηση της Δ.ΥΠ.Α πρότεινε την συγκεκριμένη εταιρεία ;

  • Γιατί δεν απευθύνεται η Δ.ΥΠ.Α. στην ΕΡΤ για την παραγωγή των διαφημίσεων χωρίς να απαιτείται η εκταμίευση τόσων χιλιάδων ευρώ;

  • Γιατί αφού και το 2023 εκταμιεύτηκαν πολλές χιλιάδες ευρώ για διαφημίσεις δεν επιλέχθηκε η διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού για όλες τις δράσεις-προγράμματα που έχουν

  • αποφασίσει να διαφημίσουν το 2024;

Η Δ.ΥΠ.Α. θα πρέπει να απαντήσει αναλυτικά και για το ακριβές ποσό που έχει εκταμιεύσει για διαφημίσεις και λοιπά σχετικά έξοδα το 2023 όπως και ποιό είναι το ακριβές ποσό που έχουν διοχετεύσει μέσω απευθείας αναθέσεων.

Όπως δημοσιεύτηκε από το εποπτεύον Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την 5η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Δ.ΥΠ.Α. το έλλειμμα που υπολογίζουν να παρουσιάσει η Δ.ΥΠ.Α. για το 2024 αυξήθηκε από τα 770.400.000 ευρώ στα 849.035.316,03 ευρώ για το οποίο ενημερώνουν ότι θα καλυφθεί από τα αποθεματικά της Υπηρεσίας.

Πηγη: Documento

Σχετικά θέματα

Απόψεις