Just in

Όλα τα νέα
Imerodromos logo
 

«Kαταχρηστική» Πρυτανική Πράξη Ακύρωσης Εκλογής στο ΑΠΘ

«Ο κ. Πρόεδρος συνοψίζει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και λέει ότι σε σύνολο δέκα πέντε εκλεκτόρων ήταν παρόντες δέκα πέντε..

«Ο κ. Πρόεδρος συνοψίζει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και λέει ότι σε σύνολο δέκα πέντε εκλεκτόρων ήταν παρόντες δέκα πέντε και ψήφισαν δέκα τρεις […] ο κ. Η.Κ. έλαβε εννέα θετικές ψήφους, η κ. Ζ.Τ. έλαβε τρεις θετικές ψήφους, ενώ καταμετρήθηκε και ένα λευκό […]. Ως εκ τούτου, ο κ. Η.Κ. εκλέγεται κατά πλειοψηφία στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο “Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας-Πολιτική Υγείας”, διότι συγκέντρωσε υπέρ αυτού την απόλυτη πλειοψηφία του σώματος των εκλεκτόρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις»

«Εννέα εκλέκτορες υπέρ, αλλά ο… Μήτκας κατά» ο τίτλος του ρεπορτάζ της Διαλεκτής Αγγελή (Εφημερίδα των Συντακτών) – Στη φωτογραφία ο πρύτανης του ΑΠΘ Περικλής Μήτκας.

Τα παραπάνω καταγράφονται στο ρεπορτάζ της Εφημερίδας των Συντακτών(1-2-2018) από την Διαλεκτή Αγγελή, το οποίο και αναδημοσιεύουμε:  

«Από τα αποτελέσματα της παραπάνω ψηφοφορίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2017, θα περίμενε κανείς ο Η.Κ. να έχει αναλάβει καθήκοντα Αναπληρωτή Καθηγητή στο τμήμα της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο γνωστικό αντικείμενο «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας – Πολιτική Υγείας». Ομως, ο πρύτανης του ιδρύματος φαίνεται να έχει διαφορετική άποψη… 

Η εκλογή του Η.Κ. κρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία, όπως αποδεικνύεται και από το απόσπασμα του τελικού συμπεράσματος της διαδικασίας που παραθέτουμε στην αρχή του κειμένου, ενώ ο φάκελος της εκλογής του έχει κατατεθεί στην Πρυτανεία του Αριστοτελείου ήδη από τις 2 Νοεμβρίου 2017 για νομικό έλεγχο.

Ωστόσο, ο πρύτανης του Αριστοτελείου, Περικλής Μήτκας, επιστρέφει στο Τμήμα τον φάκελο εκλογής του καθηγητή, στις 26 Ιανουαρίου 2018, με την αιτιολογία ότι το εκλεκτορικό σώμα και κατ’ επέκταση ολόκληρη η εκλογική διαδικασία κρίνεται μη σύννομη, ζητώντας να επαναληφθεί από το στάδιο της συγκρότησης του εκλεκτορικού σώματος. 

Ωστόσο, σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις, ο έλεγχος από την Πρυτανική Αρχή συνίσταται αποκλειστικά και μόνο σε τεχνικά ζητήματα, δηλαδή στην εξακρίβωση της τήρησης της διαδικασίας πλήρωσης της θέσης, καθώς η νομιμότητα της διαδικασίας έχει ήδη κριθεί κατά την εκλογική διαδικασία που έχει προηγηθεί και διενεργείται αυστηρά εντός εξήντα ημερών.

Ο νόμος αναφέρει ρητά ότι τυχόν παράταση της προθεσμίας προϋποθέτει έκδοση πρυτανικής πράξης με τεκμηριωμένη αιτιολόγηση των πιθανών λόγων αναστολής και άμεση κοινοποίηση της απόφασης αναστολής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (άρθρο 4 της ΚΥΑ Φ.122/6/14241/Ζ2, ΦΕΚ Β΄ 224/2017). Η αναπεμπτική απόφαση του κ. Μήτκα, εν ολίγοις, είναι προβληματική από κάθε άποψη. 

Σχετική ερώτηση κατέθεσαν στη Βουλή και οι βουλευτές του ΚΚΕ, Γιάννης Δελής και Σταύρος Τάσσος, χαρακτηρίζοντας μάλιστα την ενέργεια του πρύτανη του ΑΠΘ «καταχρηστική» και ζητώντας από τον υπουργό Παιδείας, Κώστα Γαβρόγλου, να ενημερώσει για τις ενέργειες που θα αναλάβει για τον έλεγχο της «εκπρόθεσμης και εξ αυτού άκυρης Πρυτανικής Πράξης», αλλά και για τις νομοθετικές παρεμβάσεις που θα αναλάβει προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ελεγκτικό κενό σε παρόμοιες περιπτώσεις. 

Το βιογραφικό του Η.Κ. 

Η στάση της Πρυτανικής Αρχής του ΑΠΘ προκαλεί ακόμη περισσότερα ερωτήματα, αν λάβει κανείς υπόψη του ότι ο εκλεγείς στη θέση του αναπληρωτή καθηγητή Η.Κ. υπηρετεί εδώ και έξι χρόνια ως μόνιμος επίκουρος καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Queen Mary του Λονδίνου, με γνωστό συγγραφικό έργο και δημόσιες επιστημονικές τοποθετήσεις κριτικές στις πολιτικές ιδιωτικοποίησης και τις μνημονιακές πολιτικές λιτότητας στον χώρο της υγείας. 

Κι όλα αυτά, τη στιγμή που πάνω από 400.000 νέοι επιστήμονες έχουν εγκαταλείψει την Ελλάδα και διαπρέπουν στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια.

Ο όρος brain drain επανέρχεται συνεχώς στο προσκήνιο, ειδικά όταν μιλάμε για υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό και για διαρροή εισφορών στα δημόσια ταμεία, εισφορές οι οποίες υπολογίζεται ότι αγγίζουν το 1,5 δισ. ευρώ τον χρόνο.

Γιατί λοιπόν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διά της Πρυτανικής Αρχής του εμποδίζει την επιστροφή ενός λαμπρού επιστήμονα;

Τα επιχειρήματα της Πρυτανείας δεν πείθουν και κυρίως δημιουργούν σκέψεις για την ύπαρξη άλλων σκοπιμοτήτων, ενδεχομένως ακόμη και πολιτικών».

Η Ερώτηση του ΚΚΕ για την «καταχρηστική» Πρυτανική Πράξη Ακύρωσης Εκλογής στο ΑΠΘ

Σχετικά θέματα

Απόψεις