Αυτός τύπος που είναι δήμαρχος (!) επέλεξε να πει ένα «ανέκδοτο» με …θεματολογία τον βιασμό γυναικών. Και υπήρχαν και κάποιοι που χειροκρότησαν.

Θυμίζουμε το 2019, είχε πει αυτό το «ανέκδοτο»: