Βήμα πίσω από την Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας μετά την επιβολή ορίου ανάληψης μετρητών από πιστωτικές κάρτες.

Κατόπιν νέας εντολής της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας, ανακοινώθηκε ότι δεν θα υπάρχει το όριο των 15.000 TL (750 €) για την ανάληψη μετρητών από πιστωτικές κάρτες και αγορά κοσμημάτων.

Στην οδηγία αναφέρεται ότι οι προκαταβολές μετρητών, τα δάνεια υπερανάληψης λογαριασμού και οι δαπάνες για κοσμήματα εξαιρούνται από τα μακροπροληπτικά μέτρα.

Στην επιστολή που στάλθηκε στις τράπεζες, αναφέρεται ότι “Στο πλαίσιο της οδηγίας της (τουρκικής) προεδριας θεωρείται ότι θα ήταν σκόπιμο να εξαιρεθούν οι δαπάνες για κοσμήματα και οι αναλήψεις μετρητών που πραγματοποιούνται μέσω ατομικών πιστωτικών καρτών από την καθιέρωση αξιογράφων”.

Επιπλέον, προβλέφθηκε απαλλαγή ορίων στα στεγαστικά, γεωργικά, εμπορικά, ΜΜΕ, εξαγωγικά και επενδυτικά δάνεια, τα οποία χορηγούνται σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εταιρικές πιστωτικές κάρτες και δάνεια λογαριασμού υπερανάληψης που χορηγούνται σε καταναλωτές

Πηγή: real.gr