Απόψεις
1) Όλες οι χώρες έχουν χρέος; Η Ιστορία του ελληνικού δημοσίου χρέους ξεκινά από το δεύτερο έτος της ελληνικής επανάστασης και πριν ακόμα την δημιουργία του ελληνικού κράτους. Από τότε μέχρι και σήμερα έχουν γίνει 4 χρεοκοπίες του ελληνικού δημοσίου. Αυτό δεν έχει ως αίτιο την ελληνική νοοτροπία και την ανικανότητα του κράτους και των […]