Απόψεις
Σε μια χώρα αναδιπλωμένη από αφόρητους πόνους τοκετού, που δεν ξέρουμε τι θα μας φέρουν, ο Ξαρχάκος δίνει το δικό του παρόν. Όπως το έδωσε το εξήντα με την «Άπονη ζωή» και τη «Φτωχολογιά» του Λευτέρη. Όπως αργότερα, σε δύσκολες μέρες, με την «Καισαριανή», όπως στη δικτατορία, με κείνη τη δοξολογία για το λαό, στο […]