Χωρίς κατηγορία
    Α. H ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (“ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΑΝΟΥ”) Η προσφορά του εργολάβου σε τιμές της 29.3.88 (ισοτιμία 1 DM = 80 δρχ.) ήταν 173,7 δισ. δραχμές και περιελάμβανε χρηματοδότηση του έργου και αντισταθμιστικά οφέλη για τη χώρα μας. Μετά από έρευνα της διεθνούς αγοράς, η τότε εισήγηση του […]