Απόψεις
«(…) Δύσκολα καταλάβαινε τον Θόδωρο, τον μεγαλύτερο ξάδερφό του, που προσπαθούσε να του εξηγήσει τη σχολική ζωή. Και γιατί κανένα από τα παιδιά δεν ήθελε να σταματήσει το σχολείο το καλοκαίρι: -Δηλαδή εσείς κανονίζετε ακόμα και τα μαθήματα που θα κάνετε; Και τις ώρες και το πρόγραμμα; Όλα εσείς; -Αφού εμείς πηγαίνουμε στο σχολείο, βρε […]