Ιστορία
Παρουσιάζουμε σήμερα σε ειδική έκδοση το αφιέρωμα του «Ημεροδρόμου» με τίτλο «Μια βαριά φασιστική “κληρονομιά”». Πρόκειται για την αρχή μιας προσπάθειας να εντοπιστούν οι ρίζες του φασισμού στην Ελλάδα σε συνάρτηση με τις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις στη χώρα μας, αλλά και στο διεθνές περιβάλλον. Το περιεχόμενο του αφιερώματος έχει ήδη  δημοσιευθεί σε