Πολιτική
Το γεγονός ότι στο υπουργείο Πολιτισμού καλλιεργούνται διαφόρων μορφών σχέσεις εργασιακής «ευελιξίας» και πολιτικής ομηρείας είναι γνωστό. Επίσης, τελευταία σημειώνονται και κρούσματα αναίτιων και αδικαιολόγητων απολύσεων, πριν ακόμα λήξουν οι συμβάσεις «ορισμένου χρόνου», δηλαδή οι απαράδεκτες συμβάσεις που ορίζουν την αξιοπρεπή διαβίωση ως συνθήκη «ορισμένου» χρόνου και