Χωρίς κατηγορία
  Τα κίνητρα για την εις βάρος μου απόπειρα, πιστεύω ότι ήταν τα προγενέστερα της απόπειρας άρθρα μου στο περιοδικό «ΑΝΤΙ». Τεύχος Νο 567 / 23-12-1994 και Τεύχος Νο 568 / 06-01-1995, καθώς και Η κύρωση, από την Βουλή των Ελλήνων της σύμβασης του Αεροδρομίου των Σπάτων εκείνη την χρονική περίοδο. (θερινός μήνας Αύγουστος του […]