Πολιτική
Ομόφωνα δεκτή έκανε η πλειοψηφία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ την πρόταση των δύο εισηγητών, κ.κ. Νίκου Παρασκευόπουλου και Γιώργου Λαζαρίδη, για το εάν είναι τελικά αρμόδια ή όχι η Βουλή για να εξετάσει την υπόθεση Novartis. Ο φάκελος της υπόθεσης επιστρέφει στη Δικαιοσύνη με την πλευρά ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να υπαινίσσεται ανατροπές και να υπόσχεται δίκαιη αντιμετώπιση για τους αναφερόμενους. […]