Πολιτική
Νέα αντεργατική οδηγία της ΕΕ για την οργάνωση του χρόνου εργασίας – Από τον «Ριζοσπάστη»   Στα κράτη – μέλη της ΕΕ το νομικό πλαίσιο για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας οριοθετείται από την ευρωενωσιακή Οδηγία 88 του 2003 (2003/88/ΕΚ). Η Οδηγία αυτή υποτίθεται ότι ρυθμίζει ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων στην […]