Κοινωνία

Και «πρωτότυπο» χαράτσι στα φάρμακα!

Ενα ακόμα χαράτσι στη συμμετοχή των αρρώστων στα φάρμακα επιβάλλει η συγκυβέρνηση, με στόχο η καθαρή Δημόσια Φαρμακευτική Δαπάνη (ΔΦΔ) να μην υπερβεί 2,019 δισ. ευρώ για το 2014, όπως συμφώνησε με την τρόικα: Κατάργησε τη συμμετοχή κατά 50% του ΕΟΠΥΥ στη διαφορά μεταξύ Λιανικής Τιμής (ΛΤ) και Ασφαλιστικής Τιμής (ΑΤ) για κάθε κουτί πρωτότυπου φαρμάκου που δεν έχει αντίγραφο και η τιμή του δεν υπερβαίνει τα 50 ευρώ. Ετσι, ο άρρωστος πληρώνει ολόκληρο το ποσό μέχρι τα 50 ευρώ και στην περίπτωση που η διαφορά υπερβαίνει τα 50 ευρώ, τότε αυτή τη χρεώνεται ο ΕΟΠΥΥ.

Η ρύθμιση αυτή επιβλήθηκε από την ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης) στους φαρμακοποιούς από τις 14/7/2014. Για να γίνει αντιληπτή η επιβάρυνση στους ασφαλισμένους, θα αναφέρουμε το παράδειγμα του φάρμακου «LYRICA», που χρησιμοποιείται για νευροπαθητικούς πόνους, την επιληψία και την καταπολέμηση του άγχους. Το συγκεκριμένο φάρμακο κυκλοφορεί σε τέσσερις συσκευασίες:

— Των 25 μιλιγκράμ, με ΛΤ 25 ευρώ και ΑΤ 4,34 ευρώ.

— Των 75 μιλιγκράμ με ΛΤ 46,26 ευρώ και ΑΤ 13,01 ευρώ.

— Των 150 μιλιγκράμ με ΛΤ 69,02 ευρώ και ΑΤ 26,02 ευρώ.

— Των 300 μιλιγκράμ με ΛΤ 102,74 ευρώ και ΑΤ 52,03 ευρώ.

Τώρα ο άρρωστος θα πληρώνει εξ ολοκλήρου το φάρμακο των 25 και 75 μιλιγκράμ, ενώ πριν πλήρωνε ως εξής:

 

1. Για τα 25 μιλιγκράμ συμμετοχή 25% του 4,34 = 1,09 ευρώ + 50% (25 – 4,34 = 20,66) = 10,33 ευρώ + 1 ευρώ για τη συνταγή = 12,42 ευρώ. Πληρώνοντας και τα 25 ευρώ, η συμμετοχή του αυξάνεται κατά 100,8%.

2. Για τα 75 μιλιγκράμ συμμετοχή 25% του 13,01 = 3,25 + 50% (46,26 – 13,01 = 33,25) = 16,62 + 1 ευρώ για τη συνταγή = 20,87. Πληρώνοντας και τα 46,26 ευρώ η συμμετοχή αυξάνεται κατά 121,7%!

  • Στην περίπτωση των 150 μιλιγκράμ ο ασθενής πληρώνει: 25% συμμετοχή στα 26,02 = 6,5 ευρώ + 50 ευρώ + 1 ευρώ για τη συνταγή = 57,5. Πριν πλήρωνε: 25% συμμετοχή στα 26,05 = 6,5 + 50% (69,02 – 26,02 = 43 ) = 21,5 + 1 ευρώ για τη συνταγή = 29. Πληρώνοντας 57,5 ευρώ η συμμετοχή αυξάνεται κατά 98,3%.
  • Στην περίπτωση των 300 μιλιγκράμ ο άρρωστος πληρώνει ως εξής: 25% συμμετοχή στα 52,03 ευρώ = 13 ευρώ + 50 ευρώ απ’ τη διαφορά ΛΤ – ΑΤ (102,74 – 52,03 = 50,71) + 1 ευρώ για τη συνταγή= 63 ευρώ. Πριν πλήρωνε 25% συμμετοχή στα 52,03 = 13 + 50% 102,74 – 52,03 = 50,71) = 25,36 + 1 ευρώ ανά συνταγή = 39,36 ευρώ. Πληρώνοντας 63 ευρώ η συμμετοχή του αυξάνεται κατά 60%.

Για να υπάρξει μια προσέγγιση του μεγέθους του χαρατσιού, αναφέρουμε τα εξής: Το 18,5% της αγοράς σε αξίες ή το 22,3% σε τεμάχια κατέχουν τα γενόσημα φάρμακα. Τα υπόλοιπο μέρος μιας αγοράς που σε αξίες ανέρχεται σε 5,3 δισ. ευρώ το κατέχουν τα πρωτότυπα φάρμακα ή φάρμακα που έχει λήξει η πατέντα τους…

(Επισκέψεις: 22 φορές, όπου 1 ημερήσιες)
Ημεροδρόμος

Ημεροδρόμος

Send this to a friend