Κοινωνία Οικονομία Πολιτική

Αύξηση της φτώχειας στην Ελλάδα προβλέπει η Eurostat

Η Eurostat είναι υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εδρεύει στο Λουξεμβούργο. Κύριο καθήκον της είναι η συλλογή και δημοσίευση στατιστικών στοιχείων που αφορούν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως εκ τούτου δεν είναι ένας οργανισμός που ελέγχεται από κάποιον αντισυστημικό φορέα.

Η πιο πρόσφατη πρόβλεψη που δημοσιεύθηκε αναφέρεται στην επίδραση της πανδημίας και των μέτρων που λήφθηκαν για την αντιμετώπισή της, παρουσιάζει την πρόβλεψή της για τα επίπεδα φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Eurostat αναφέρει χαρακτηριστικά:

Οι απώλειες στο εργασιακό εισόδημα οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην άνευ προηγουμένου αύξηση του αριθμού των εργαζομένων που απουσίαζαν από την εργασία ή που εργάστηκαν λιγότερες ώρες. Οι κρατικές παρεμβάσεις και η μείωση της φορολογίας που πάρθηκε προσωρινά καθώς και άλλες πολιτικές εκτάκτου ανάγκης, συνέβαλαν στην αντιστάθμιση του αντίκτυπου της κρίσης COVID-19 στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Παρόλο που τα άτομα με χαμηλότερα εισοδήματα επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση COVID-19, αυτά τα προσωρινά προγράμματα συνέβαλαν στην αντιστάθμιση της απώλειας του εισοδήματος.

Αν και στην Ε.Ε. τα επίπεδα φτώχειας δεν μεταβλήθηκαν το 2020, η κατάσταση αυτή ποικίλει ανάμεσα στα κράτη μέλη της Ένωσης. Σε σύγκριση με το 2019, μεταξύ των κρατών μελών παρατηρήθηκαν αυξήσεις στο ποσοστό κινδύνου αύξησης της φτώχειας του εργατικού δυναμικού στην Πορτογαλία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία, την Ιρλανδία, τη Σλοβενία , τη Βουλγαρία, την Αυστρία και τη Σουηδία. Σε περίπου τα μισά κράτη μέλη, το ποσοστό κινδύνου φτώχειας παρέμεινε σταθερό το 2020, ενώ μειώθηκε στην Εσθονία.

Πηγή: https://www.weforum.org

(Επισκέψεις: 2.039 φορές, όπου 1 ημερήσιες)
Ημεροδρόμος

Ημεροδρόμος

Send this to a friend