ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ
Απόψεις
{ … } ΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΚΡΑΤΗ ΘΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ΕΙΣ ΠΑΣΑΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΝ, ΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ , ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ, Ή ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, Ή  ΑΛΛΟΥ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΟΥ,  ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗΝ ΕΙΣ ΤΑ ΙΔΙΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ, ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΥΦ΄ ΕΤΕΡΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΚΡΑΤΟΥΣ , ΤΩΝ ΕΓΓΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ , ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟΥ { … } […]
Ημεροδρόμος

Ημεροδρόμος