Just in

Όλα τα νέα
Imerodromos logo
 

Τροπολογία του ΚΚΕ για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους εποχικούς εργαζόμενους

Τροπολογία για τη διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος, από τους εποχικούς εργαζόμενους στον τουρισμό, κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ...

Τροπολογία για τη διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος, από τους εποχικούς εργαζόμενους στον τουρισμό, κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ. Προβλέπει ότι θα ψηφίζουν στον τόπο όπου εργάζονται κατά την τουριστική περίοδο.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών: «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού – Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα – Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις». Την υπογράφουν οι βουλευτές του ΚΚΕ Μαρία Κομνηνάκα, Νίκος Καραθανασόπουλος, Γιώργος Λαμπρούλης, Θανάσης Παφίλης, Χρήστος Κατσώτης, Λιάνα Κανέλλη.

Παραθέτουμε την τροπολογία:

«Θέμα: Ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από το εποχικό προσωπικό στον τουριστικό κλάδο στον τόπο εργασίας.

Αιτιολογική έκθεση

Οι βουλευτικές εκλογές, με βάση και την ημερομηνία διεξαγωγής τους όπως αυτή έχει προσδιοριστεί, θα διεξαχθούν εν μέσω της τουριστικής περιόδου, όπου χιλιάδες εργαζόμενοι, όπως κάθε χρόνο, θα έχουν ήδη μετακινηθεί μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, σε τουριστικές περιοχές και θέρετρα ανά την Ελλάδα, για να εργαστούν. Πρόκειται για πολύ μεγάλο όγκο εργαζομένων, μεγάλη μερίδα νέων, οι οποίοι, όπως είναι γνωστό, δουλεύουν χωρίς ρεπό και άδειες, με όρους εντατικούς και εξοντωτικούς.

Είναι εύκολα αντιληπτό ότι οι περισσότεροι από τους εργαζόμενους αυτούς αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τα υπέρογκα έξοδα μετακίνησης για να μεταβούν στον τόπο κατοικίας τους προκειμένου να ψηφίσουν. Τίθεται άλλωστε ζήτημα επάρκειας των διαθέσιμων μέσων μεταφοράς, καθώς πρόκειται για δεκάδες χιλιάδες εποχικούς εργαζόμενους που θα πρέπει μαζικά να μετακινηθούν τις συγκεκριμένες ημέρες διενέργειας των εκλογών, προκειμένου να μη στερηθούν το δικαίωμα της ψήφου. Ταυτόχρονα, είναι γνωστές οι εργοδοτικές πρακτικές από τους μεγαλοεπιχειρηματίες του τουριστικού κλάδου που καταστρατηγούν στην πράξη μια σειρά από δικαιώματα των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των αδειών που χορηγούνται με Υπουργική Απόφαση για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος.

Σε αυτές τις συνθήκες, χρειάζεται να παρθεί άμεσα κάθε απαραίτητο μέτρο και να διαμορφωθεί η αναγκαία διαδικασία, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εποχικοί εργαζόμενοι – απασχολούμενοι θα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, ψηφίζοντας στον τόπο όπου εργάζονται κατά την τουριστική περίοδο.

Για την αντιμετώπιση του πιο πάνω προβλήματος, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ καταθέτει την τροπολογία-προσθήκη που ακολουθεί:

Τροπολογία – προσθήκη

Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών: ”Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού – Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα – Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις”.

Οι εποχικοί εργαζόμενοι στους επιμέρους κλάδους του τουρισμού, όπως, ενδεικτικά, στον τουριστικό, επισιτιστικό και κλάδο υγειονομικού ενδιαφέροντος, για οποιοδήποτε διάστημα εντός της τουριστικής περιόδου από τον Απρίλιο έως και τον Οκτώβριο που διαμένουν προσωρινά, λόγω της εργασίας τους, σε άλλη εκλογική περιφέρεια από εκείνη στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι εγγεγραμμένοι, ψηφίζουν σε εκλογικό τμήμα του δήμου όπου εργάζονται, τους συνδυασμούς και υποψηφίους της εκλογικής περιφέρειας στην οποία υπάγεται το εκλογικό αυτό τμήμα.

Η ψηφοφορία των παραπάνω εκλογέων γίνεται με ονομαστικές καταστάσεις, οι οποίες συντάσσονται, υπογράφονται και θεωρούνται από τον προϊστάμενο της κατά τόπο αρμόδιας υπηρεσίας της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), με βάση το έντυπο Ε3 (έντυπο αναγγελίας πρόσληψης), και οι οποίες επέχουν θέση ειδικού εκλογικού καταλόγου.

Οι πιο πάνω ονομαστικές καταστάσεις περιέχουν για κάθε εγγεγραμμένο εκλογέα σε αυτές τον ειδικό εκλογικό αριθμό του, το επώνυμο, το όνομα, το όνομα πατέρα, το όνομα της μητέρας, το όνομα συζύγου και το επώνυμο πατέρα (εφόσον πρόκειται για έγγαμη γυναίκα που φέρει το επώνυμο του συζύγου), την ημερομηνία και το έτος γέννησης, τον νομό, τον δήμο και το εκλογικό διαμέρισμα στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι, την πλήρη προσωρινή διεύθυνση διαμονής (όπου εργάζονται).

Οι πιο πάνω ονομαστικές καταστάσεις συντάσσονται από την αρμόδια υπηρεσία, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου εποχικού εργαζόμενου, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά για κάθε έναν από αυτούς, περιέχει τα παραπάνω στοιχεία, καθώς και αριθμό τηλεφώνου και τυχόν έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Κατά την ψηφοφορία, οι πιο πάνω εκλογείς υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνουν ότι δεν ψήφισαν ούτε προτίθενται να ψηφίσουν την ημέρα αυτή σε άλλο εκλογικό τμήμα της χώρας.

Για την ψηφοφορία των παραπάνω εκλογέων γίνεται ειδική αναφορά στο βιβλίο πρακτικών της εφορευτικής επιτροπής και τα στοιχεία τους αναγράφονται στο πρωτόκολλο της ψηφοφορίας.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της πιο πάνω ρύθμισης, ιδίως σε σχέση με τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης από τους ενδιαφερόμενους εποχικούς εργαζόμενους για εγγραφή τους στις ονομαστικές καταστάσεις, η ταυτοποίησή τους από την αρμόδια υπηρεσία που συντάσσει τις ονομαστικές καταστάσεις, καθορίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία εκδίδεται μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την προκήρυξη των εκλογών». 

Σχετικά θέματα

Απόψεις